logotyp
Login

Ze školy

Úřední hodiny v období prázdnin

4.7.2024 - 10.00 - 12.00 hod
11.7.2024 - 10.00 - 12.00 hod
16.7.2024 - 12.00 - 14.00 hod
1.8.2024 - 10.00 - 12.00 hod
27.8.2024 - 10.00 - 12.00 hod

Uzavření provozu

Z důvodu rekonstrukce budovy Komenia bude provoz mateřské školy a školní jídelny v době letních prázdnin uzavřen. O termínu otevření budeme informovat na konci srpna.
Děkujeme za pochopení.

Barevný týden

Barevný týden

Školní akademie 2024

Školní akademie 2024
Školní akademie "Koncert ke Dni matek" patří k tradičním akcím naší školy. Koná se v květnu a děti z prvního i druhého stupně při nich předvádějí krásná pěvecká, hudební a taneční vystoupení.
Žáci se také uplatňují jako moderátoři.
V závěru celého programu své taneční číslo předvedli deváťáci, kteří se tak originálním způsobem loučí se školou.
Akademie se vždy setkává s velkým ohlasem publika, a to jak na dopoledních generálkách pro žáky, tak zvláště při večerním vystoupení, kdy účinkujícím přijdou zatleskat jejich rodiče a příbuzní i ostatní žáci školy.

Přijímačky na stření

Přijímačky na stření

Dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední škole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a 2. kole přijímacího řízení nevyhotovují a uchazečům a jejich zákonným zástupcům se nezasílají. Následně mohou uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci činit několik níže popsaných kroků.

Odvolání

 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí zveřejněním výsledků vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje, v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy.
 • Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY.
 • Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.  
 • Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.

 

Vzdání se práva na přijetí

 • Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci dalšího kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat (například se v rámci 2. kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v 1. kole). 
 • Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto dalšího kola. 
 • Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).  
 • Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

 

Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení

 • Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. května 2024.
 • Termín pro podávání přihlášek pro uchazeče je do 24. května 2024.  
 • Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v 1. kole konal jednotnou zkoušku. Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihlášku do 1. kola, ovšem přihláška do 2. kola nemůže být podána do oboru, kam se koná jednotná zkouška.
 • Řádný termín školní a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech v období od 8. do

12. června 2024. 

 • Dne 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků, obdobně jako v 1. kole.

 

Přihlášení do 3. a dalších kol přijímacího řízení

 • 3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024.
 • Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.  
 • Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Přihlášky nelze podat v DiPSy. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může však být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.
 • Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou zkoušku.  
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se na rozdíl od předchozích kol vyhotovují v písemné formě.  
 • Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.  
 • Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.  

NOVÝ ALGORITMUS pro přijímací zkoušky

Nově si žáci mohou podat přihlášky až na 3 obory.
Na přihláškách si určí závazné pořadí škol podle priority, na základě kterých vznikne algoritmus.
Ten podle vašich výsledků určí, na jakou školu jste přijati.
Jak tento algoritmus funguje, se dozvíte v tomto videu .Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024
Dobrý den,

rádi bychom Vám touto cestou opět předali odkaz na náš e-shop se školním oblečením.

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zsmsjevisovice/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 28.3.2024 Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší kolekce stejnou radost jako máme my!


S pozdravem a přáním krásného dne, vedení školyCambridge English

Cambridge English Žákyně Ellen Hilšerová a Tereza Tůmová úspěšně složily zkoušky Cambridge a získaly mezinárodní certifikát potvrzující dosažené výsledky.
Zkoušky Cambridge English patří mezi nejvýznamnější a nejprestižnější jazykové kvalifikace.
Děkujeme za spolupráci městu Jevišovice, které dlouhodobě podporuje jazykové vzdělávání na naší škole a certifikáty žákům s trvalým pobytem v Jevišovicích proplácí.Upozornění!!!

Toto opatření platí od začátku školního roku 2022/2023, takže jenom připomínáme!!!

Školní jídelna

Školní jídelna v Jevišovicích zajišťuje stravování pro žáky školy, zaměstnance, děti v mateřské škole a cizí strávníky. Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit den předem do 13.30 hod., přes systém strava.cz, vyjimečně u paní Hilšerové, vedoucí školní jídelny, na
telefonním čísle 515 231 243
nebo na email
jidelna.jevisovice@seznam.cz


Obědy se platí kolem 15. každého měsíce.
Ocenění školy z Národního testování. Někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků v Jihomoravském kraji.

Informační schůzka - PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY

  Ve středu 31.1 2024 mají rodiče žáků 9.ročniku možnost se informovat, jakým způsobem je možné podávat přihlášky na střední školy a učební obory v letošním školním roce  (novinka v elektronické podobě).
Schůzka proběhne v 16.00 hod. v budově školy.
Zájemci kontaktuje  p.uč. Neuschlovou nebo p.uč. Fabíka
Přihlášky podává zákonný zástupce (NE ŠKOLA) do 20. 2. 2024.


Šťastné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí.

Vánoční koncert 2023

Vánoční koncert 2023Vánoční koncert spojený se dnem otevřených dveří. Přijďte se podívat za námi do školy. Zavzpomínat na svá školní léta, podívat se po škole, nahlédnout do našich fotoalb a prolistovat kroniky, které máme ve škole.
Určitě Vás čeká příjemná atmosféra s blížícími se vánočními svátky i drobné pohoštění.
Koncert 18.00 hod., Odpoledne otevřených  dveří 16.00 - 18.00 hod.

STÁVKA 27.11.2023

Vážení rodiče, milí žáci,

          oznamujeme, že zaměstnanci školy se připojí ke stávce dne  27. listopadu 2023. Vzhledem k tomu, že se jedná o všechny zaměstnance, bude škola a školka uzavřena, v provozu nebude ani školní jídelna a školní družina.

Mrzí nás, že rodičům, zákonným zástupcům, kterých si velmi vážíme, tímto možná znepříjemníme jeden den, ale případné dopady všech záměrů MŠMT, potažmo vlády, by znamenaly tak vážné ohrožení vzdělávání žáků, že proti nim musíme vystoupit. Nebojujeme za sebe, ale za děti a jejich kvalitní vzdělání.

Nestávkujeme kvůli platům učitelů, jejich nezvyšování bychom pochopili.

Důvodem stávky je zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy, zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 a nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků (zejména uklízeček, kuchařek, školníků) a ostatních pedagogů (zejména asistentů pedagoga, vychovatelek školní družiny) nejen v roce 2024, ale v dalším období.

Cílem stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly a aby z prostředků na platy nebyly hrazeny dávky v nemoci.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil:

 • omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny při výuce českého jazyka, matematiky, cizích jazyků, informatiky a dalších předmětů
 • zvyšování počtu žáků ve třídách,
 • ohrožení společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • omezování volitelných předmětů,
 • ohrožení existence malotřídek,
 • omezení v pořizování učebních pomůcek.

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za pochopení a podporu a omlouváme se za případné komplikace.

 

                                          Zaměstnanci ZŠ a MŠ Jevišovice

 

    

28. října 1918 - vznik Československa

28. října 1918 - vznik ČeskoslovenskaSběr žaludů

Sběr žaludůZahajujeme tradiční sběr žaludů pro pomoc výsadby nových stromů v ČR.

Kroužky ve školním roce 2023/2024

Kroužky ve školním roce 2023/2024Připomínáme rodičům, že přihlásit děti  do kroužků musí přes stránky SVČ Znojmo (zde je odkaz na www).

Registraci a platbu za kroužky nelze dělat přes školu.

Kroužek bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu dětí.
Vážené paní učitelky, páni učitelé, milé žákyně, milí žáci, drazí rodiče a prarodiče, správní zaměstnanci školy a další přátelé naší školy,
je mi velkou ctí a radostí Vás všechny přivítat na slavnostním zahájení nového školního roku 2023/2024.
Zvláště velice rádi vítáme naše prvňáčky.

Organizace zahájení školního roku

 • 4.9.2023 - zahájení školního roku v sále Komenia v 7.30 hod., přivítání žáků školy, přivítání prvňáčků. Předpokládaný konec od nejnižších ročníků od 9.00 do 10.00 hod.
 • 5.9.2023 - začátek 7.30 hod, třídnické práce. Předpokládaný konec podle rozvrhu. Přesný čas zakončení výuky získáte u třídních učitelů z důvodu koordinace školní jídelna, mateřská škola a školní družina.
 • 6.9.2023 - výuka podle rozvrhu

Školská rada

Zájemci do školské rady z řad zákonných zástupců mohou zasílat přihlášky do 31.8.2023 na email školy nebo do kanceláře. Volba proběhne v září 2023.
Jevišovice, 30.6.2023

Na základě přijatých 2 přihlášek byli do ŠR zvoleni paní Hubatková a pan Dohnal.


1. květen

1. květen

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

 


Den Země 2023

Den Země 2023Z důvodu špatného počasí změna termínu na pátek 21.4.2023.
Den Země je každoroční celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

Zápis dětí do mateřské školy ZŠ a MŠ Jevišovice na školní rok 2023/2024

Dobrý den,

k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 je nutné provézt online registraci a vybrat si volný čas zápisu. Online registrace je umožněna od 1. 4. 2023 do 2. 5. 2023 do 12.00 hod.

Veškeré informace a odkazy zde.
Zápis do 1. tříd (Зарахування до 1 класу) pro školní rok 2023/2024

Termín zápisu: 4. dubna 2023

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu:

Na adrese https://aplikace.zapisyonline.cz bude od 1. března 2023 zpřístupněn rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 a zarezervuje si konkrétní volný čas zápisu, který se uskuteční v budově školy.


Veškeré informace ZDEVánoční koncert žáků spojený s Odpolednem otevřených dveří

14. prosince 2022 pro Vás připravujeme odpolední blok vystoupení žáků spojený s akcí nazvanou Odpoledne otevřených dveří.

V programu uvidíte oba školní sbory, žáci prvních ročníků zazpívají a zatančí. Druháci vystoupí s tanečkem, třetí třída si připravila vánoční básně a lidové pranostiky. Čtvrté třídy zazpívají Vánoční píseň a páťáci předvedou pohádku Budulínek. Uvidíte také žáky hudební školy Lenky Šťastné. Doufejme, že se do sálu všichni vejdeme a užijeme si klidnou vánoční atmosféru. Současně s vánočním vystoupením žáků proběhne i Odpoledne otevřených dveří, na které Vás pozveme v samostatné pozvánce. Těšíme se na Vás. Vystoupení začíná v 18.00 hod v sále Komenia.

Ve stejný den jako Vánoční vystoupení žáků pro Vás otevřeme prostory školy. Hlavní budova školy bude otevřena od 16.00 do 20.00 hod. Máme připraveno:
- ukázka prací žáků
- Vánoční jarmark
- možnost prohlídky školy
- digitální fotografie akcí v tomto školním
roce
- prohlídka fotoknih školy
- možnost nahlédnout do kronik školy


17. listopad je Dnem boje za svobodu a demokracii

17. listopad je Dnem boje za svobodu a demokraciiDen za svobodu a demokracii, to je 17. listopad. K tomuto datu se vážou hned dvě události, které od sebe dělí 50 let. První je z roku 1939, kdy byly nacisty uzavřeny vysoké školy. O 50 let později – tedy v roce 1989 – zase proběhly studentské protesty na Národní třídě, které vedly k pádu komunistického režimu.

Rok 1939

17. listopad 1939 je také známý jako Mezinárodní den studentstva. Den, který odkazuje na události v tehdejším protektorátu Čechy a Morava.

 Protiokupační nálada ve společnosti vyvrcholila po pohřbu studenta lékařské fakulty UK Jana Opletala, který se konal 15. listopadu. Jan Opletal byl postřelen nacisty při demonstraci k 21. výročí vzniku Československa a na následky střelného zranění 11. listopadu zemřel.

Tyto události vedly k protiokupačním prostestům, na které reagoval Adolf Hitler 17. listopadu uzavřením všech českých vysokých škol. Následovalo zatýkání mezi studenty, 9 studentů, kteří podle Němců stáli v čele studentských organizací, bylo popraveno. Přes tisíc studentů bylo odvezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen, poblíž města Oranienburg, 25 kilometrů od centra Berlína.

Rok 1989

17. listopad 1989, den, kdy v Praze začala sametová revoluce. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších dnů v naší historii a každoročně si ho připomínají jak občané České, tak i Slovenské republiky.

Na Albertově se 17. listopadu u  fakulty UK sešlo několik tisíc studentů, aby si připomněli události, které se staly v roce 1939. Na začátku klidná připomínka půlstoletí starých událostí se změnila v demonstraci proti tehdejšímu režimu. K večeru na Vyšehradě demonstrace oficiálně skončila, většina však chtěla v protestech pokračovat cestou do centra na Václavské náměstí.

Dav protestujících byl odkloněn policií a vydal se k Národnímu divadlu a pokračoval na Národní třídu. Policejní kordon zastavil demonstranty u obchodního domu Máj v ulici Na Perštýně, obklíčil je a uzavřel postranní ulice. Demonstranti byli vyzváni k opuštění prostoru, ale přes policejní kordon nebylo kudy, a tak začaly bezpečnostní složky studenty surově bít.

Takto tvrdý zásah zarezonoval v celé společnosti, která se rozhodla vzepřít dosavadnímu totalitnímu režimu a tak začala sametová revoluce, která vedla k rozsáhlým změnám ve společnosti. Nakonec 24. listopadu odstoupilo vedení komunistické strany a 29. listopadu se stal prezidentem ČSSR Václav Havel.

 


Podpořme naše lesy

Podpořme naše lesyKaždoroční sbírka žaludů pro podporu výsadby našich lesů. Každá třída sbírá v soutěži a na konci bude odměněna finančním příspěvkem pro svůj školní výlet.
Žaludy se nosí k panu školníkovi, který je přiřadí ke každé třídě školy.

Zahájení školního roku 2022/2023

1. září

Všichni žáci budou slavnostně přivítáni v 7:30 hod. v budově Komenia

Ukončení podle instrukcí třídních učitelů do 10 hod.

 2. září  -  začátek v 7.30 hod,. program a ukončení podle informací od třídních učitelů, třídnické práce, ....
Jevišovice zaplatí kroužky dětem z Jevišovic

Zastupitelstvo města Jevišovice rozhodlo, že pro školní rok 2022/23 uhradí za děti z Jevišovic kroužky a to ať sportovní, hudební či jiné zájmové.

V současné době se bude řešit způsob platby, které škola nabízí od 1. 10. 2022.


”Požární ochrana očima dětí a mládeže”

”Požární ochrana očima dětí a mládeže”
Naše žákyně Nela Jelínková, převzala cenu za 3. místo v celorepublikovém finále výtvarné soutěže POOD v Litoměřicích na téma ”Požární ochrana očima dětí a mládeže”.
Velká gratulace za krásný obraz.


Pasování na čtenáře

Pasování na čtenářeDnes 10.6.2022 byli žáci 1.třídy pasování do role čtenářů. Pasovací akt, ve spolupráci s Hynkem z Kunštátu a p. Komůrkovou, proběhl na místní radnici. Žáci i za podpory rodičů byli pasováni mezi čtenáře. Zaslouženou odměnou byla kniha a zmrzlinový pohár v Čase na kávu. Všem moc děkujeme za krásný den. Žáci 1.třídy


Vystoupení pěveckých sborů

Vystoupení pěveckých sborůkaple Starého zámku
9. června 2022 v 17.00 hod.

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

Nejstarší občanka obce Slatina na Znojemsku vzpomíná na školní léta v Jevišovicích a na dlouhý život naplněný láskou, ochotou, pokorou a radostí.

Autorský tým: Dalimila Fabíková, Anna Hubatková, Marek Mandát, Aaron Petříček a Lucie Severinová
Pedagogické vedení: Mgr. Hana Zeiserová
Škola: ZŠ a MŠ Jevišovice

„Já sem dostala první peníze, voni že se mužo učit třeba kréčkó nebo něčém, tak já pám ne, já si budo vydělávat. Já sem dostala první peníze, a tak už sem jako nechcela se ničem učet, víš, protože mě zlákale penízky.”
Odkaz na celý článek  ZDE.Barevný týdenPo - černá + sluneční brýle - 30.5.
Út - bílá + různé ponožky  - 31.5.
Stř - červená a pokrývka hlavy - 1.6.
Čt - modrožlutý - 2.6.
- karnevalový + netradiční aktovka - 3.6.Školní akademie - Den matek

Školní akademie - Den matekŠkolní akademie na téma Den matek je úspěšně za námi. Děkujeme všem účinkujícím, režisérům, dramaturgům, zvukařům, producentům, ..... a samozřejmě divákům. Vystoupení se povedlo a všichni byli úžasní. Děkujeme!Volnočasová školní kolekce

Volnočasová školní kolekce

Dobrý den,

rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku!

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu zde: odkaz

Objednávání je již spuštěno a
bude možné až do 25.5. 

Následně se eshop uzavře
a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!


S pozdravem a přáním krásného dne,

vedení školyERASMUS+ v ZŠ a MŠ Jevišovice

ERASMUS+ v ZŠ a MŠ Jevišovice

                         

V naší škole proběhla v posledních několika dnech mimořádná událost, kterou byla návštěva našich zahraničních partnerů v rámci projektu Erasmus+ .

Od 27. dubna do 3. května 2022 jsme tak trávili čas se studenty a učiteli z Itálie, Kypru a Polska. Proběhlo několik workshopů na téma kyberšikana, které zastřešuje celý projekt, dále pak aktivit věnujících se zejména prevenci tohoto chování, např. kulturně-historický pohled na místo, ve kterém žijeme nebo sportovní klání, jevišovickým žákům dobře známý branný závod.

Navštívili jsme Starý zámek, Předzámčí, knihovnu, okolí Nového zámku s parkem a také Prahu. A “braňák”, který byl pro naše přátele velkou neznámou, byl oceněn obrovským nadšením všech zúčastněných i učitelů.

Těchto 7 dnů bylo opravdu perných, ale utekly velmi rychle, a to zejména díky dobré náladě v celém týmu. Všechny obavy se rozplynuly po obdivných vyjádřeních zahraničních učitelů o historickém a kulturním bohatství Jevišovic a okolí, čistém prostředí a nádherné přírodě, o vybavenosti a útulnosti školy. Dvě věci však byly nejdůležitější-naši žáci našli nové přátele a zjistili, že umět anglicky je opravdu výhodou, jenž jim otevírá cesty k novým zážitkům a příležitostem.

Poděkování a velký kus práce na celé akci mají paní učitelky Jordánková a Kavková!

Zdravíme Orte! Zdravíme Nicosiu! Zdravíme Wieliszew!

Bez těchto osob bychom se neobešli a patří jim velký dík:

 • všechny naše děti, zejména žáci 6., 7., 8., 9.A a 9.B třídy
 • rodiče žáků, kteří přijali na nedělní odpoledne zahraniční studenty za své
 • p. ředitel P. Šareš, pedagogický sbor, zaměstnanci kuchyně
 • zaměstnanci penzionu Šalamoun, Košíčkovi z Vily 1921
 • AD Ludvík s. r. o. a Automobilová doprava-Petr Chochola
 • p. starosta P. Málek, p. kastelán J. Černý, p. Z. Komůrková, Pekařství u Polášků, Čas na kávu, občerstvení Veselka a mnoho dalších.

Den matek

Den matekDen matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic.Jednotná přijímací zkouška 2022

Zde najdete veškeré informace o vyhodnocení přijímací zkoušky, podáním zápisového lístku, odvolání proti nepřijetí a další náležitosti přijímacího řízení

Odkaz ZDE
Volná místa v 2. kole  ZDEHlasujte o podobu grafického návrhu pro motiv na oblečení

Krásný den všem, 

máme pro Vás jedno skvělé překvapení! 

Do školy přichází nová školní kolekce a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 2.5. o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky :-)

Hlasovat můžete zde: hlasování ukončeno

H
lasování probíhá i ve škole a celkový vítězný návrh potom bude jako motiv na oblečení. Upozorňujeme, že lze hlasovat pouze jednou z Vaší IP adresy.

*************************************************************************************


Sběr papíru - ZMĚNA TERMÍNU!!

1. - 4. třída - 26. dubna 2022 (úterý)
5. - 9. třída - 27. dubna 2022 (středa

Sběr se vozí za Komenium u zadního vjezdu do areálu školy do připraveného kontejneru!!!
Nevozte a neskládejte papír před budovu školy, ale do připraveného kontejneru.
Do sekce Zápis do 1. třídy byly přidány výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 - zdeZápis do 1. třídy základní školy a do mateřské školy


Do sekcí Zápisy byly přidány veškeré informace o zápisech do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2022/2023 i zápis do MŠ.

Zápis ZŠ - 7. dubna 2022, termín odevzdání přihlášek 6. dubna 2022
Zápis MŠ - 4. května 2022, termín odevzdání přihlášek 30. dubna 2022.Den učitelů

Den učitelůV České republice patří 28. březen učitelům. Oslavuje jejich práci a poslání. Ne náhodou byl v roce 1955 stanoven na den narození Jana Ámose Komenského, učitele národa a zároveň patrona českého školství. Světový den vody - GROUNDWATER

Světový den vody - GROUNDWATER22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Hlavním cílem je pořádáním osvětových akcí podněcovat zájem veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu vodních zdrojů a udržitelný rozvoj v jejich využívání.Pronájem prostor školy

Upozorňujeme všechny organizace, že pokud chtějí pronajmout prostory Komenia, musí žádat a mít tuto akci schválenou před konáním akce a její veřejné prezentace.
Od začátku roku máme tuto žádost v sekci Dokumenty.
https://www.zsmsjevisovice.cz/soubor-zadost-o-pronajem-prostor-skoly-89-.pdf
Přijímání žáků - Прийом учнів

Dobrý den,
v současné době čekáme na schválení zákona  o zjednodušeném řízení navýšení kapacity základní školy bez potřeby vyjádření KHS a SÚ.
V současné době je škola naplněna a nemá žádné volné místo.
Pokud tento zákon bude schválen, zažádáme o navýšení kapacity v základní škole a budeme informovat veřejnost přes naše www stránky.
Do mateřské školy určitě nebudeme přijímat, poněvadž zde nelze rozšířit kapacitu z důvodu hygieny a prostor.

Хороший день,
Зараз ми очікуємо схвалення Сенатом Чеської Республіки щодо спрощеної процедури збільшення потужності початкової школи.
На даний момент школа заповнена і не має вільних місць.
Якщо цей закон буде ухвалено, ми вимагатимемо збільшення наповнюваності початкової школи та проінформуємо громадськість через наш веб-сайт.
Ми однозначно не приймемо садок, оскільки тут неможливо розширити місткість через гігієну та простір.

Електронні версії підручників

Всеукраїнський розклад


Hello,
We are currently awaiting approval by the Senate of the Czech Republic on a simplified procedure to increase the capacity of a primary school without the need for a statement from KHS and SÚ.
The school is currently full and has no vacancies.
If this law is approved, we will request an increase in capacity in primary school and we will inform the public through our website.
We will definitely not accept kindergarten, as capacity cannot be expanded here due to hygiene and space.

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ

Do sekcí Zápisy byly přidány veškeré informace o zápisech do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2022/2023 i zápis do MŠ.INFORMACE O ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ OD 19. 2. 2022 A K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM K MALOOBCHODU S ÚČINNOSTÍ OD 10. 2. 2022, RESP. OD 19. 2. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod. ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení a k testování zaměstnanců.

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. To znamená, že • povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/studenta/zaměstnance se ruší a školy KHS nekontaktují, • školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/studentů/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt, • zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. • V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.), • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

Jak se přihlásím na střední školu

V tomto odkaze najdete potřebné informace o pdání přihlášky na SŠ.

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-34

Karanténa

naposledy aktualizováno v pondělí 31. ledna 2022 (00:00)


Jaký je rozdíl mezi izolací a karanténou?

Karanténa i izolace jsou nástroje, které mají zamezit šíření nakažlivé nemoci. Rozdíl je v tom, že v izolaci jsou osoby už nakažené. Karanténa ale slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena.

Jak se ocitnu v karanténě?

V karanténě se ocitnete, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na onemocnění covid-19. Karanténa je povinná a většinou probíhá u vás doma nebo např. na chatě.

Karanténu nařizuje pracovník příslušné krajské hygienické stanice či speciální trasovací callcentrum.

Případů nákazy je ale velké množství a než se k Vám trasovací centrum či hygiena dovolá, můžete už být infekční. Proto pokud je někdo ve Vašem okolí testován pozitivně a Vy jste s ním byli v rizikovém kontaktu, buďte, prosím, ohleduplní a zůstaňte v karanténě dobrovolně.

Jak dlouho trvá karanténa?

Délka karantény je 5 dnů.

Po ukončení karantény je doporučeno po dobu následujících 5 dnů používat respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu při kontaktu s dalšími osobami.

V případě výskytu příznaků v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu vám bude nařízeno absolvovat RT-PCR test. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu vám bude nařízena izolace.

Výjimka z karantény

Pokud jste v posledních 30 dnech prodělal covid-19 potvrzený RT-PCR testem, uběhla povinná izolace a nemáte příznaky onemocnění, vztahuje se na vás výjimka z karantény.


Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od 17. ledna 2022

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od 17. ledna 2022

Od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu, nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
Školy a další dětská zařízení nebo zařízení sociálních služeb nepotvrzují uzavření. Potvrzení školy o uzavření je nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy nebo třídy na základě mimořádného opatření.
(viz odkaz zde)


Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu, nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Certifikáty základního očkovacího schématu (1 dávka Janssenu, nebo 2 dávky ostatních vakcín) budou od 1. 2. 2022 platné 9 měsíců. Tzn., že přestanou po 9 měsících platit a svítit budou v aplikaci Tečka červeně. Nadále se půjde prokazovat certifikátem o posilovací (třetí) dávce.
Zdroj: https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/certifikat-o-provedenem-ockovani-testovani-prodelani-nemoci


Astronomická zima

21.12. 2021
Astronomická zimaDneškem, tedy úterým 21. prosince, začíná astronomická zima. Slunce v 16:59 klesne na své zdánlivé pouti až k obratníku Kozoroha a nastane zimní slunovrat. Od této chvíle se začnou dny pozvolna prodlužovat, a to až do letního slunovratu 21. června.

 


Karanténa - naposledy aktualizováno v neděli 12. prosince 2021 (17:00)

Jaký je rozdíl mezi izolací a karanténou?

Karanténa i izolace jsou nástroje, které mají zamezit šíření nakažlivé nemoci. Rozdíl je v tom, že v izolaci jsou osoby už nakažené. Karanténa ale slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena.

Jak se ocitnu v karanténě?

V karanténě se ocitnete, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na onemocnění covid-19. Karanténa je povinná a většinou probíhá u vás doma nebo např. na chatě.

Do karantény nemusíte nastoupit ani po rizikovém kontaktu, pokud jste prošli očkováním proti onemocnění covid-19 (pokud jste dostali dvou dávkovou vakcínu, musíme mít min. 14 dnů po druhé dávce. Pokud jste obdrželi jedno dávkovou vakcínu, už 14 dní po této dávce jste považováni za naočkovaného.) a do 14 dnů od rizikového kontaktu se u vás neprojeví žádné příznaky onemocnění. Do karantény také nastoupit nemusíte, pokud nemáte příznaky onemocnění a v uplynulých 180 dnech jste měli pozitivní výsledek testu a absolvovali nařízenou izolaci. 

Karanténu nařizuje pracovník příslušné krajské hygienické stanice či speciální trasovací callcentrum.

Případů nákazy je ale velké množství a než se k Vám trasovací centrum či hygiena dovolá, můžete už být infekční. Proto pokud je někdo ve Vašem okolí testován pozitivně a Vy jste s ním byli v rizikovém kontaktu, buďte, prosím, ohleduplní a zůstaňte v karanténě dobrovolně.

Jak dlouho trvá karanténa?

Délka karantény závisí na několika faktorech:

 • Nemáte klinické příznaky:
  1. 5. – 7. den od rizikového kontaktu absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem –> karanténa bude ukončena po 7 dnech od rizikového kontaktu.
  2. RT-PCR test nepodstoupíte –> karanténa bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu.
 • Máte klinické příznaky –> jste povinni absolvovat RT-PCR test co nejdříve
  1. absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem –> kontaktujte svého praktického lékaře a domluvte se s ním na dalším postupu (stanovení diagnózy atd.).

V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude nařízena izolace.

Pokud s nakaženým člověkem sdílíte domácnost a není možné nakaženého izolovat, podstupte RT-PCR test 5. až 7. den od prvního pozitivního výsledku nakaženého. Délka vaší karantény se řídí pravidly zmíněnými výše.

Výjimky z karantény

Do karantény nemusí nastoupit osoba, která nemá klinické příznaky a prokáže splnění podmínky, že:

 1. má 14 dní po poslední dávce očkování (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria – po 2. dávce, Janssen – po 1. dávce),
 2. prodělala onemocnění, kdy uplynula doba izolace, ale zároveň neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu.

V případě výskytu příznaků v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude osobě nařízena izolace.

Pokud máte ukončené očkování a s osobou nakaženou sdílíte domácnost bude vám nařízen lékařský dohled spočívající v nařízení absolvovat RT-PCR test, sledovat svůj zdravotní stav a nosit respirátor, a to do doby obdržení výsledku RT-PCR testu. 

Co se bude dít?

Pokud se u vás za celou dobu karantény neobjeví příznaky onemocnění covid-19 a Váš RT-PCR test vyšel negativně, jste zdraví a 7. den můžete opustit karanténu.

Pokud byl Váš RT-PCR test na covid-19 pozitivní, onemocněli jste a musíte do Izolace.

„Pravidla hry"

 • Zůstaňte doma (tj. nechoďte do práce, do školy nebo na veřejná místa)
 • Sledujte výskyt příznaků covid-19 - zejména vysokou teplotu, kašel nebo potíže s dýcháním.
 • Pokud se objeví tyto příznaky, obraťte se na svého praktického lékaře. Poradí Vám, jak postupovat dál.
 • Pokud se u vás objeví kašel, horečka a dýchací obtíže, používejte obličejové roušky, které chrání osoby kolem Vás před případným nakažením.
 • Pokud je to možné, domluvte se se svým zaměstnavatelem na práci z domova.
 • Vydezinfikujte Váš domov, zejména často využívané povrchy a toalety.
 • Pokud potřebujete např. do lékárny nebo na nákup, požádejte o pomoc své přátele, sousedy nebo sociální pracovníky. Podrobnosti také v okruhu Dobrovolníci.
 • Buďte v kontaktu s rodinou a přáteli prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo sociálních sítí.
 • Pečujte o sebe a svůj fyzický i duševní stav.

Přehlednou tabulku s pravidly pro domácí karanténu najdete na webu Loono.cz.


Jak se zrodila tradice svatého Mikuláše?

Jak se zrodila tradice svatého Mikuláše?Den svatého Mikuláše (6. prosince), biskupa z Myry žijícího ve 4. století, si připomínáme již dlouhá desetiletí, snad lze říci i staletí. Svatý Mikuláš je patronem Ruska a Řecka, řady měst, námořníků a dětí a mnoha dalších skupin a byl známý svou štědrostí. Některé země slaví svátek svatého Mikuláše 5. prosince.
V některých částech severní Evropy a některých německy mluvících zemích zůstal den svatého Mikuláše časem, kdy děti dostávají speciální sušenky, bonbóny a dárky. Na mnoha místech nechávají děti dopisy pro Mikuláše a mrkev nebo trávu pro jeho oslíka nebo koně. Ráno najdou malé dárečky pod polštáři nebo v botách, punčochách či talířích, které mu nachystali. Pomeranče a čokoládové mince jsou obyčejné lahůdky, které představují legendární záchranu tří zbídačených dívek svatým Mikulášem tím, že jejich svatební věna zaplatil zlatem. Dávají se také lízátka, která mají tvar biskupské berly.
Kromě těchto strašidelných stvoření Mikuláše často doprovází krásný a hodný anděl a trestající čerti,  kteří Mikulášovi pomáhají s rozdáváním sladkostí a dárků a trestají zlobivé.

Den boje za svobodu a demokracii

Den boje za svobodu a demokraciiNa den 17. listopadu připadá státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii. K tomuto datu se váží hned dvě události, první z roku 1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty. Stalo se tak po pohřbu Jana Opletala, jehož čin byl projev odporu proti německé okupaci. Hitler následně nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Následně byly uzavřeny vysoké školy a 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků bylo popraveno.

Druhý, který si většina z nás pamatuje, se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily sametovou revoluci. Tyto listopadové události vedly k pádu komunistického režimu. Označení sametová revoluce vymysleli novináři, a jedná se o označení naší revoluce, která byla provedena v podstatě bez násilí a na základě vzájemného dialogu.


Karanténa

naposledy aktualizováno v úterý 2. listopadu 2021 (13:00) zdroj covid.gov.cz

Jaký je rozdíl mezi izolací a karanténou?

Karanténa i izolace jsou nástroje, které mají zamezit šíření nakažlivé nemoci. Rozdíl je v tom, že v izolaci jsou osoby už nakažené. Karanténa ale slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena.

Jak se ocitnu v karanténě?

V karanténě se ocitnete, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na onemocnění covid-19. Karanténa je povinná a většinou probíhá u vás doma nebo např. na chatě.

Do karantény nemusíte nastoupit ani po rizikovém kontaktu, pokud jste prošli očkováním proti onemocnění covid-19 (pokud jste dostali dvou dávkovou vakcínu, musíme mít min. 14 dnů po druhé dávce. Pokud jste obdrželi jedno dávkovou vakcínu, už 14 dní po této dávce jste považováni za naočkovaného.) a do 14 dnů od rizikového kontaktu se u vás neprojeví žádné příznaky onemocnění. Do karantény také nastoupit nemusíte, pokud nemáte příznaky onemocnění a v uplynulých 180 dnech jste měli pozitivní výsledek testu a absolvovali nařízenou izolaci. 

Karanténu nařizuje pracovník příslušné krajské hygienické stanice či speciální trasovací callcentrum.

Případů nákazy je ale velké množství a než se k Vám trasovací centrum či hygiena dovolá, můžete už být infekční. Proto pokud je někdo ve Vašem okolí testován pozitivně a Vy jste s ním byli v rizikovém kontaktu, buďte, prosím, ohleduplní a zůstaňte v karanténě dobrovolně. Kontaktujte Vašeho lékaře a řekněte mu o rizikovém kontaktu, on Vám dá žádanku na test.

Jak dlouho trvá karanténa?

Délka karantény závisí na několika faktorech:

 • Nemáte klinické příznaky
  1. 5. – 7. den od rizikového kontaktu absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem –> karanténa bude ukončena po 7 dnech od rizikového kontaktu
  2. RT-PCR test nepodstoupíte –> karanténa bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu
 • Máte klinické příznaky –> jste povinni absolvovat RT-PCR test
  1. absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem –> karanténa bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu

V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude nařízena izolace.

Pokud s nakaženým člověkem sdílíte domácnost a není možné nakaženého izolovat, podstupte RT-PCR test 5. až 7. den od prvního pozitivního výsledku nakaženého. Délka vaší karantény se řídí pravidly zmíněnými výše.

Výjimky z karantény

Do karantény nemusí nastoupit osoba, která nemá klinické příznaky a prokáže splnění podmínky, že:

 1. má 14 dní po poslední dávce očkování (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria – po 2. dávce, Janssen – po 1. dávce)
 2. prodělala onemocnění, kdy uplynula doba izolace, ale zároveň neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu.

V případě výskytu příznaků v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude osobě nařízena izolace.

 

Co se bude dít?

Pokud se u vás za celou dobu karantény neobjeví příznaky onemocnění covid-19 a Váš RT-PCR test vyšel negativně, jste zdraví a 7. den můžete opustit karanténu.

Pokud byl Váš RT-PCR test na covid-19 pozitivní, onemocněli jste a musíte do Izolace.

„Pravidla hry"

 • Zůstaňte doma (tj. nechoďte do práce, do školy nebo na veřejná místa)
 • Sledujte výskyt příznaků covid-19 - zejména vysokou teplotu, kašel nebo potíže s dýcháním.
 • Pokud se objeví tyto příznaky, obraťte se na svého praktického lékaře. Poradí Vám, jak postupovat dál.
 • Pokud se u vás objeví kašel, horečka a dýchací obtíže, používejte obličejové roušky, které chrání osoby kolem Vás před případným nakažením.
 • Pokud je to možné, domluvte se se svým zaměstnavatelem na práci z domova.
 • Vydezinfikujte Váš domov, zejména často využívané povrchy a toalety.
 • Pokud potřebujete např. do lékárny nebo na nákup, požádejte o pomoc své přátele, sousedy nebo sociální pracovníky. Podrobnosti také v okruhu Dobrovolníci.
 • Buďte v kontaktu s rodinou a přáteli prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo sociálních sítí.
 • Pečujte o sebe a svůj fyzický i duševní stav.

Přehlednou tabulku s pravidly pro domácí karanténu najdete na webu Loono.cz.

Výpadek elektrického proudu

Ve středu 13.10.2021 nepůjde ve škole elektrický proud. Pravidelný rozvrh bude upraven podle možností provozu školy (počasí, světelné podmínky, teplota,...).
Jídelna bude v provozu.
Doporučujeme teplejší oblečení.eTwinning na naší škole

eTwinning na naší škole

eTwinning je společenství evropských škol.

eTwinning je platforma, přes kterou mohou školy z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. 

Žáci naší školy jsou zapojeni do projektu “Swap letter, make friends”. 

Projektu se od září do února zúčastní celkem 17 žáků šesté, sedmé a osmé třídy.  Žáci si budou rozvíjet dovednost psaní v cizím jazyce. Spolupráce s polskou základní školou bude založená na psaní dopisů a emailů na různá témata. 


Den otevřených dveří

Den otevřených dveříV červnu 2019 jsme začali s rekonstrukcí naší školy. V červnu 2021 byly práce podle všech projektů ukončeny a předány škole. Během prázdnin jsme školu připravili pro nadcházející školní rok. Hodně práce jsme udělali, hodně práce nás ještě čeká. Přijďte se podívat za námi do školy a prohlédnout si prostory školy. Plno z Vás tuto školu navštěvovalo a můžete zavzpomínat na svá školní léta. Všechny Vás srdečně zveme k nám do školy.

Kdy: 17. září 2021  14.00 - 19.00 hod.
Kde: ZŠ a MŠ, Jevišovice 34

Informace k zahájení školního roku

 

1. září

1. třída:

Prvňáčci budou slavnostně přivítáni v 7:30 hod. v budově Komenia

Prosíme o dodržení hygienických opatření – dezinfekce rukou u vchodu, respirátory.
Ukončení podle instrukcí p.u. Vaňkové.

2. – 9. třída:

Zahájení školního roku v 7.30 h proběhne ve třídách se svými třídními učiteli.

Žáci při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci, v společných prostorách školy roušky. Budou otestováni antigenním testem.

Cizím osobám (zákonným zástupcům, doprovodu žáků, ... ) je vstup do budovy zakázán.

Předpokládané ukončení je do 10:00 hodin.

2. září  - třídnické práce - ukončení podle informací od třídních učitelů, 1. třída bude otestována antigenním testem

3. září  -  Výuka probíhá dle rozvrhu
Školní družina

Zápis do školní družiny bude 1. 9. 2021 od 6.00 do 16.00 hod. před budovou školy (okno do družiny).
Provoz ŠD začíná 2. 9. 2021. Informace u paní vychovatelky L. Novákové.

Testování
První test se uskuteční první školní den, druhý školní den jsou otestovaní prvňáčci. Další termíny testů jsou 6. a 9. září. Testování se týká všech dětí ZŠ.

Naopak testovat se nemusí děti s ukončeným očkováním, nebo s potvrzením o prodělané nemoci ve lhůtě 180 dní. Stejně tak se podrobit testu nemusí děti s prokázaným negativním výsledkem testu z oficiálních testovacích míst.
Vše musí být doloženo oficiálními doklady.

Roušky
Otestované děti s negativním výsledkem nemusí ve třídě mít nasazenou ochranu dýchacích cest v podobě roušky či respirátoru. Nasadit si je musí pouze při pohybu po budově a ve společných prostorách. Naopak netestované děti musí mít nasazené roušky neustále, navíc ve třídě by měly sedět odděleně v minimální vzdálenosti 1,5 metru.

Zpívání a cvičení
Zatímco při předchozích vlnách epidemie koronaviru byla hudební a tělesná výchova zakázána z důvodu možného šíření nákazy, nyní se vrací zpět do školního rozvrhu. Ovšem ne pro netestované děti. Ty nebudou moci zpívat a také cvičit v tělocvičnách.

Návrat ze zahraničí
Žáci , kteří trávili poslední dny letních prázdnin v cizině s nízkým nebo středním rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu ministerstva zdravotnictví označené zelenou a oranžovou barvou) smějí i hned po svém příjezdu z ciziny navštěvovat školní zařízení, a to i případě, že stále čekají na výsledky antigenního či PCR testu. Ovšem musí mí po celou dobu nasazený respirátor.


Žádáme všechny rodiče, aby nám do školy posílali zdravé děti bez příznaku onemocnění. 


Provoz jídelny

Strávníci,kteří mají ve ŠJ Jevišovice přihlášku ke stravování a složenou jistinu jsou od 1.9.2021 přihlášeni automaticky.

Pokud nebudete mít zájem odebírat stravu je nutné se odhlásit.

tel .                      515 241 243

email                    jidelna@zsmsjevisovice.cz


Úřední hodiny

Úřední dny o prázdninách:

 • 1. 7. 2021 v čase 8.00 - 10.00 hod.
 • 8. 7. 2021 v čase 8.00 - 10.00 hod.
 • 15.7.2021 v čase 8.30 - 10.00 hod.
 • 17.8.2021 v čase 8.30 - 10.00 hod.


Kontaktní email zs.jevisovice.post.cz V nejbližším možném termínu Vám odpovíme a domluvíme se na dané záležitosti.Škola je zapojena do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII“

Informace k projektu:
 • Úřad práce (ÚP) obdržel seznam škol, které jsou do projektu zapojeny.
 • Pracovníci kontaktních pracovišť Úřadu práce (ÚP) v období od 01.05.2021 do 31.08.2021:
 • informují o projektu cílovou skupinu, kterou jsou osoby s nárokem na dávky v hmotné nouzi v některém z měsíců vymezeného období (květen až srpen), mající v okruhu společně posuzovaných osob dítě ve věku 3–15 let
 • dotazem od zákonného zástupce získají informace o tom, kterou školu navštěvuje dítě, které je v cílové skupině
 • vyplní se zákonným zástupcem dítěte potvrzení, které obsahuje závazný souhlas/nesouhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte do projektu
 • vydají zákonnému zástupci materiál Informace o zapojení dítěte a zodpoví případné dotazy v rozsahu vlastní informovanosti o projektu.

 • Pokud se zákonný zástupce dítěte v uvedené době nedostaví na Úřad práce, nebude možné dítě do projektu zařadit.
 • ÚP zašle do 13.08.2021 na Jihomoravský kraj tabulky se seznamem dětí odsouhlasených v období 05-07/2021. Jihomoravský kraj tabulky přepošle do 27.08.2021 datovou schránkou partnerským školám/jídelnám. Škola/jídelna provede kontrolu (ověří, že děti uvedené v tabulce skutečně navštěvují zařízení).
 • Dále ÚP zašle do 10.09.2021 na Jihomoravský kraj tabulky se seznamem dětí odsouhlasených v období  08/2021. Jihomoravský kraj tabulky přepošle do 13.09.2021 datovou schránkou partnerským školám/jídelnám. Škola provede kontrolu (ověří, že děti uvedené v tabulce skutečně navštěvují zařízení).
 • Škola vyzve zákonné zástupce dětí uvedených v tabulkách, aby vyplnili přihlášku ke stravování.
 • informují o projektu cílovou skupinu, kterou jsou osoby s nárokem na dávky v hmotné nouzi v některém z měsíců vymezeného období (květen až srpen), mající v okruhu společně posuzovaných osob dítě ve věku 3–15 let
 • dotazem od zákonného zástupce získají informace o tom, kterou školu navštěvuje dítě, které je v cílové skupině
 • vyplní se zákonným zástupcem dítěte potvrzení, které obsahuje závazný souhlas/nesouhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte do projektu
 • vydají zákonnému zástupci materiál Informace o zapojení dítěte a zodpoví případné dotazy v rozsahu vlastní informovanosti o projektu.

 

Další ověřování dětí pak bude provádět Úřad práce i v lednu 2022. Do projektu tak bude možné zapojit i děti, jejichž rodiče v období května až srpna 2021 dávky v hmotné nouzi nepobírali, ale poté přišli např. o zaměstnání a v lednu 2022 již dávky v hmotné nouzi pobírat budou. Tyto děti bude možné zapojit do projektu v druhém pololetí školního roku.Výuka bez roušek bude možná od úterý 8.6.2021 v 11 krajích včetně Jihomoravského. O přestávkách a ve společných prostorách škol povinnost nošení roušek zůstává!
Neplatí pro kraje Zlínský, Liberecký a Jihočeský, o kterých se bude jednat v příštím týdnu.Sběr papíru

Ve čtvrtek 10.6.2021 bude ve škole sběr papíru.
Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětíMezinárodní den dětí se poprvé slavil ve více zemí až roku 1950. MDD je dnem kdy se po celém světě pro děti konají různé zábavné akce, hry nebo sportovní turnaje.  Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že rodina by měla být pohromadě, přece všichni známe přísloví - kdo si hraje - nezlobí.

Informační schůzka

Informační schůzka

Výuka od 24. 5. 2021

 • osobní přítomnost všech žáků bez rotací
 • sportovní činnosti venku s určitými omezeními
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování (1x týdně), nošení ochrany dýchacích cest,...

Výuka od 17. - 21. 5.2021

 Mateřská škola

- normální provoz - bez testování

Základní škola 1. stupeň

- normální provoz bez rotace - testování 1x týdně (pondělí nebo první den nástupu žáka do školy), roušky.


Základní škola 2. stupeň

- 6. a 7. třída - distanční výuka

- 8.A, 8.B a 9. třída - prezenční výuka - testujeme 2x týdně (pondělí, čtvrtek nebo první den nástupu do školy), roušky.

Školní jídelna

- pro žáky v prezenčním formě vzdělávání - v jídelně (žáci jsou automaticky přihlášeni)
- pro žáky v distanční formě - možnost odebrat stravu do jídlonosičů (žáci se musí přihlásit)

Školní družina

- v den testování (pondělí nebo první den nástupu do školy) - nutno přivézt dítě do 6.10 hod do školy pokud budete využívat ranní družinu  (dítě je  přihlášené do družiny) 
- další dny (dny kdy se netestuje) - nástup do družiny 6.00 - 7.00 hod


Výuka od 10.5.2021

Veškeré informace ohledně výuky na 2. stupni ZŠ od 10. 5. 2021 dostanete od třídních učitelů během zítřka. Pokud nedojde ke změně v rozhodnutí vlády, tak předpokládáme rotační způsob výuky i pro 2. stupeň - od 10.5.2021 začne 6. a 7. třída.
MŠ od 10.5.2021 bude již pro všechny děti. Veškeré informace potvrdíme jednotlivými učiteli během čtvrtka 6.5.2021.

Výuka od 3.5.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. dubna 2021 se v současné době ve  školách Jihomoravského kráje způsob výuky nemění.

Informace MŠMT k provozu škol od 12.4.2021

Dobrý den,
snažíme se zpracovat veškeré informace, které vláda 6.4.2021 rozhodla a vyšla v platnost. Zde dáváme zatím k dispozici odkazy ohledně testování žáků a provozu školy od 12.4.2021 zpracované MŠMT. Budeme se snažit veškeré pokyny realizovat v přijatelné podobě, ale pokud některá organizační schémata budou nelogická, tak to určitě není výmysl školy, ale MŠMT a MZd.  Děkujeme za pochopení.

Týden od 12. 4. 2021

Prezenční forma výuky třídy 1., 3., 5.,     Distanční forma výuky  2.A, 2.B., 4. třída

Týden od 19. 4. 2021

Distanční forma výuky třídy 1., 3., 5.,     Prezenční forma výuky  2.A, 2.B., 4. třída

Družina

Přijímání dětí do družin pouze v časech 6.00 -6.10 hod. Provoz do 15.30 hod.
Veškeré informace získáte u hlavní vychovatelky p. Novákové a od třídních učitelů.

Jídelna

Veškeré děti v prezenční formě výuky jsou automaticky přihlášeni ke stravě a stravují se v jídelně. Veškeré změny (odhlášení) se řeší individuálně s vedoucí jídelny p. Šťastnou.
Děti v distanční formě výuky a cizí strávníci mohou odebrat stravu do jídlonosičů. Řeší individuálně s vedoucí jídelny p. Šťastnou.

Provoz MŠ

Provoz MŠ je od 12. 4. 2021 pouze pro děti podle opatření MŠMT a MZd.
Veškeré  informace Vám zašle nebo poskytne zástupce pro MŠ Bc. Peksová.


Další informace o organizaci školy  bude sděleno třídními učiteli Vašimi komunikačními kanály. Žádáme o spolupráci ohledně nahlášení dětí ke vzdělávání, do družiny a další informace, o které Vás třídní učitel požádá. 
Zároveň žádáme rodiče, aby se seznámili se všemi nařízeními (viz níže) z hlediska ochrany zdraví a povinnosti nošení chirurgických roušek pro děti a respirátory pro doprovázející osoby, způsob testování, atd.. Veškeré dotazy směrujte na třídní učitele. Informační web o testování pro rodiče a žáky

https://testovani.edu.cz/

Leták k testování pro žáky

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták k testování pro rodiče

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Informace MŠMT k provozu škol od 12.4.2021

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Videonávod a leták pro testování žáků

https://www.goodtest.cz/videonavod?fbclid=IwAR3bbrvVJdF3W31X0kbw7mnJ_OGBr7DKvS9wGwX460-91wWJ_cihCJNfc7c

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

.
Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
*  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

* do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Info - ošetřovné

Zde najdete informace k řešení ošetřovného např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Výuka od 14.2.2021

Podle rozhodnutí vlády se režim škol od 14. 2. 2021 nemění.

!!! Informace pro zákonné zástupce - aktualizováno!!!

Dobrý den,
dnes 11. 2. 2021 jsme obdrželi informaci od zákonného zástupce žáka 2. B o pozitivním nálezu COVID u dítěte této třídy. Žádáme rodiče žáků 2. B třídy, aby nechali své dítě, popř. i sebe otestovat u svého ošetřujícího lékaře a zítra (12.2.2021) nedávali dítě do školy. Další informace dostanete od paní učitelky třídní Evy Petříčkové. Buďme ohleduplní a zdraví.

IROP 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Jevišovice“

Škola získala finanční prostředky z projektu IROP 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Jevišovice“. Podařila se nám zrekonstruovat odborná učebna fyziky a chemie. Cílem projektu bylo prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit podmínky pro kvalitní vzdělávání na naší škole.


První půlrok našich prvňáčků

Ve čtvrtek dostali žáci pololetní vysvědčení a dnes nám začalo 2.pololetí ... Kéž bychom se brzy vrátili k normálnímu školnímu źivotu, mohli se opět setkávat a zažívat společně radost s kamarády, ...


Okresní kolo olympiády v českém jazyce

On-line výuka na naší škole probíhá v každodenní rutině. Učitelé se však žákům věnují i mimo pravidelné videokonference. Olympiády se nekonají prezenční účastí, ale formou online testů. Naši žáci jsou i v tomto aktivní a umísťují se na předních příčkách v okresních kolech.     

 26. 1. 2021 se, navzdory nepříznivým okolnostem, konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Ta se skládá ze 2 částí, gramatické a slohové, a účastní se jí žáci 8. a 9. ročníků. Naši školu letos reprezentoval Tomáš Sedláček, žák osmé třídy a zvládl to výborně. V gramatickém testu získal nejvíc bodů ze všech a jeho konečné 5. místo zaslouží pochvalu a velkou gratulaci. 

 Za přípravu žáka se zasloužila Mgr. Kamila Jordánková. Děkujeme všem a gratulujeme.


Výběrové řízení na pozici školník - vzhledem k aktuální epidemiologické situaci budeme řešit v pozdějším období

  ________________________________________________
  Poskytování bezplatné stravy z projektu MPSV

  Vzhledem k tíživé situaci, do které se řada rodin nyní dostala, umožnilo MPSV zapojit v průběhu školního roku do projektu další děti.

  Nově bude možné hradit stravu z projektu i dětem, jejichž rodiče v období června až září 2020 dávky v hmotné nouzi nepobírali, ale poté přišli např. o zaměstnání a dnes již dávky v hmotné nouzi berou. Tyto děti bude možné zapojit do projektu v druhém pololetí školního roku.

  Ověřování dětí bude provádět Úřad práce v lednu 2021 a škole dostane od Úřadu práce informaci zda na dávku má dítě nárok.

  Provoz školy od 4. ledna 2021

  Provoz mateřských škol
  • Provoz mateřských škol  je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
  Provoz základních škol

  Je povolena osobní přítomnost:
  •       žáků 1. a 2. ročníků základních škol

  Distanční výuka:
  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

  Školní stravování
  • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů.
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

  Další náležitosti jsou totožné s výukou, která byla od 18.11.2020 (níže).

  P.F. 2021

  P.F. 2021

  21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.

  Ohledně provozu MŠ kontaktujte paní zástupkyni  Peksovou. V pondělí 21.12.2020 začínáme s výměnou oken v poslední třídě MŠ a provoz školky předpokládáme pro rodiče kteří si nemohou vzít volno v práci.
  Z tohoto důvodu, po domluvě s zřizovatelem, necháme školku otevřenou, ale požádáme rodiče, kde to nekomplikuje docházku do práce, nechat si dítě doma.

  Děkujeme za pochopení.

  Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020

  Podmínky  MŠMT a MZd  - rozdílný příchod žáků do školy,  rozdílné ukončení z důvodu omezené kapacity jídelny a minimalizace kontaktů v jídelně, dodržení homogenity tříd, zajištění většího počtu družinových tříd z důvodu jednotnosti skupin a další... Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

  Od 30. 11. 2020, podle pokynů nastoupí celý 1. stupeň ZŠ a 9. třída ke každodenní prezenční výuce.
  6., 7. a 8. třídy budou mít takzvaný rotační (týdenní) způsob výuky, tzn. střídání prezenční a distanční formy výuky. V týdnu od 30.11.2020 budou mít prezenční formu výuky 8.A a 8.B třída. V distanční výuce pokračuje 6. a 7. třída. Další týden dojde k výměně formy výuky u těchto tříd

  Toto období je těžké pro žáky, pro rodiče i nás učitele, ale doufáme, že to společně zvládneme a příští rok na toto období už budeme jen vzpomínat.

  Žáci , kteří mají prezenční výuku jsou automaticky nahlášení na stravu.
  Pokud nebudou chtít chodit na oběd, musí je zákonný zástupce ze stravy odhlásit přes web školy nebo strava.cz

  Žáci, kteří mají  distanční výuku  jsou odhlášeni z obědů.
  Pokud se chtějí stravovat, musí se sami přihlásit přes web školy nebo strava.cz.
  Jídlo je pouze do jídlonosičů.

  VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY A ZAČÁTEK VYUČOVÁNÍ

  I.STUPEŇ

  TŘÍDA:

  ČAS VSTUPU:

   1. hodina

  I.

  7:10

  7:15

  II.A

  7:15

  7:25

  II.B

  7:15

  7:25

  III.

  7:25

  7:30

  IV.

  7:30

  7:35

  V.

  7:35

  7:40
  Datum prezenční výuky:

  30.11.– 4.12.   

  14.-18.12.                                                          

  Datum prezenční výuky:

  7. - 11. 12.

  21. - 22. 12.

  TŘÍDA

  ČAS VSTUPU:

  1.hodina

   

  TŘÍDA

  ČAS VSTUPU:

  1.hodina

  VIII.A

  7:40

  7:45

  VI.

  7:40

  7:45

  VIII.B

  7:45

  7:50

  VII.

  7:45

  7:50

  IX.

  7:50

  7:55

  IX.

  7:50

  7:55


  Z důvodu oddělení skupin dodržujte časy vstupu do školy. Učitel si žáky ( i druhého stupně) vyzvedne u dveří. Žáci nevstupují do školy bez vyučujícího. Přítomnost dalších osob není umožněna s vyjímkou domluvených konzultací.
  Upřesňující informaci získáte od třídního učitele Vašimi komunikačními kanály.


  Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

  Provoz základních škol

  —Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

  Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

  —Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

  —Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Bude organizován příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd (informace přes třídní učitele).

  —Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci, kteří budou ve škole déle než 4 hodiny budou mít 2 roušky.

  —Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Rozvrh hodin bude upraven podle potřeb plnění ŠVP.

  —Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

  Během dne bude zařazen pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

  Školní družina

  —Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků  je umožněn provoz školní družiny. Provoz školní družiny bude upřesněn v pondělí 16.11. podle možností školy.


  Školní jídelna

  —Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

  —Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  • rozestupy 1,5 metru,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů určeným způsobem.

  —Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

   

   Žádáme tímto rodiče, aby do školy nevodili děti:

  • máte v rodině pozitivně testovaného člena domácnosti nebo je dítě pozitivní na Covid-19
  • je v rodině nařízeno karántenní opatření (i pracovní)
  • dítě projevuje příznaky onemocnění (respirační problémy, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu, kožní onemocnění,....)

   


  Město Jevišovice jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Jevišovice tímto oznamuje, že pokud nedojde k výraznému zhoršení epidemiologické situace v městě Jevišovice a okolí otevírá ode dne 16. 11. 2020 provoz mateřské školy.

  Žádáme tímto rodiče, aby do školky nevodili děti:
  • máte v rodině pozitivně testovaného člena domácnosti nebo je dítě pozitivní na Covid-19
  • je v rodině nařízeno karántenní opatření (i pracovní)
  • dítě projevuje příznaky onemocnění (respirační problémy, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu, kožní onemocnění,....)
  • žádáme o zvážení vodit dítě do školky, pokud berete ošetřovné na jiné dítě v domácnosti nebo pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek

  Informace přes zástupkyni pro MŠ Bc. Ivou Peksovou, přihlášení na stravu přes vedoucí kuchyně p. Šťastnou.
  Město Jevišovice jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Jevišovice tímto oznamuje, že z důvodu zhoršené epidemiologické situace v městě Jevišovice se uzavírá ode
  dne 26. 10. 2020 provoz mateřské školy, a to na dobu neurčitou.

  Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

  S ohledem na plánované uzavření  prvních stupňů základních škol  v ČR dne 14.  10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.

  V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.

  Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.

  Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

  Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

  Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravujenový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

  Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

  Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

  Tiskové oddělení MPSV  Organizace výuky od 14.10.2020

  Od středy 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Jejich rozsah schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 12. října 2020.

  Ve středu 14. října začínají platit další omezení:

  Uzavření škol s výjimkou mateřských a jejich přechod na distanční výuku. Toto opatření platí do 1. listopadu.

  Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
  Žáci mají možnost  oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k žákům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády  pro provozovny stravovacích služeb.

  V současné době jsou všichni žáci ZŠ ze stravy odhlášeni.

  Žáci, kteří mají zájem o stravu ve školní jídelně se musí přihlásit u vedoucí jídelny:
  • strava na 14.10.2020 do 7.00 hod.
  • strava na další dny do 13.00 hod.

  Žáci konzumují stravu ve školní jídelně (bez dozoru pedagogického pracovníka) v čase 12.15 - 13.00 hod.(v jiný čas se strava nevydává).  Provoz MŠ pokračuje standardním způsobem.

  Organizace výuky na 2. stupni ZŠ Jevišovice

  Upozorňujeme, že podle novely Školského zákona je povinnost žáků se distančně vzdělávat. Všechny nesplněné úkoly musí být řádně omluveny stejně jako při prezenční formě studia.

  1.   Týden 12. – 16. 10. 2020

  Distanční výuka pro třídy 9. a 7.


  2.   Týden 19. – 23. 10. 2020

  Distanční výuka pro třídy 8.A, B. a 6.

   

   

  3.   Týden 26. – 30. 10 2020

   

  MŠMT bude vyhlášené prodloužené podzimní volno.

  Zadávání úkolů na tento týden podle uvážení učitelů v jednotlivých třídách.

  Žáci v týdnu kdy mají distanční výuku mohou jít na oběd v čase, který určíme (není možný libovolný čas).
  Pokud zájem o oběd nemáte, musíte stravu odhlásit u paní vedoucí jídelny nebo přes www.strava.cz


  Přehled opatření, která začnou platit od pondělí 5. října ve školství

  Přehled opatření, která začnou platit od pondělí 5. října. V platnosti budou 14 dní. Zaměřujeme se stručně pouze pro oblast týkající se školy:

  Zákaz hromadných akcí

  • Ve vnitřních prostorách se může hromadných akcí účastnit maximálně 10 osob.
  • Ve vnějších prostorách se může hromadných akcí účastnit nejvýše 20 osob.

  Výjimky:

  • soudní procesy
  • jednání zastupitelstev obcí
  • pracovní kolektivy
  • členové jedné rodiny
  • budou fungovat bazény, akvaparky i posilovny, nejde v tomto případě o hromadné akce
  • bohoslužby – může se jich účastnit až 100 lidí, nesmí se na nich zpívat

  Školy

  • Střední školy v regionech, které jsou označeny červenou či oranžovou barvou, budou na 14 dní zavřené. Bude probíhat distanční výuka. Ve kterých regionech bude opatření platit, určí krajské hygieny.
  • Praktická výuka na středních školách se konat bude.
  • Základní školy jsou v provozu, ovšem mají zakázán zpěv v hudební výchově a druhé stupně také tělesnou výchovu. Tělesná výchova bude nahrazena pobytem venku.
  • Školní družiny budou normálně fungovat.
  • Mateřské školy zůstávají v provozu.

  Plavecký výcvik, podle informace provozovatele plavecké školy, nebude zrušen a od 7.10. začínáme pro žáky 2. a 3. tříd.
  Informaci o konání zájmových kroužků SVČ Znojmo zatím nemůžeme podat informaci. Čekáme na upřesnění.
  Zdraví a pevné nervy nám všem.


  Změny MZd ČR od 18.9.2020

  Kde platí povinnost nosit roušku?

  • ve vnitřních prostorách škol včetně tříd (v třídách s výjimkou žáků prvního stupně)
  • ve vnitřních prostorách veřejných budov
  • v prostředcích veřejné dopravy, včetně zájezdové dopravy a taxislužby
  • na úřadech (v místech pro setkávání s veřejností) a soudech (s výjimkou přímých účastníků soudního jednání)
  • ve zdravotnických zařízeních, včetně lékáren
  • v zařízeních sociálních služeb
  • ve volebních místnostech

  Podle informací bude povinnost nošení roušek pro žáky 2. stupně ZŠ i ve třídách. U ostatních se nic nemění. Čekáme na bližší informace.

  Od čtvrtka budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR

  Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

  Roušky budou od zítra povinné mimo bydliště nebo místo ubytování. V případě budov škol, školských zařízení se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby,  záchody, jídelna, ...).

  Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

  • děti do dvou let věku,
  • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
  • a další (výběr bodů týkajících se hlavně školy)

  Plné znění  zde
  Žádáme tímto rodiče o vybavení svých dětí rouškou od 10. 9. 2020.
  Děkujeme a doufejme, že to bude k užitku.

  Zákonní zástupci a cizí strávníci musí mít v prostoru Komenia roušku.

  Informace k zahájení školního roku

  1. září

  1. třída:

  Prvňáčci budou slavnostně přivítáni v 8:00 hod. v budově Komenia

  Prosíme o dodržení hygienických opatření – dezinfekce rukou u vchodu.
  Ukončení v 9.00 h

  2. – 9. třída:

  Zahájení školního roku v 8.00 h proběhne ve třídách se svými třídními učiteli.

  Žáci při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci. Poté  budou odcházet do svých tříd, přezůvky sebou a přezouvají se před svou třídou.

  Cizím osobám (zákonným zástupcům, doprovodu žáků, ... ) je vstup do budovy zakázán.

  Předpokládané ukončení je do 9:30 hodin.

  2. září  - projekt DEN ZEMĚ  -informace budou předány žákům první den školy
                                              - ukončení - I. stupeň - 11.40h  ;   II. stupeň - 12.30 h

  3. září  -  SPORTOVNĚ - BRANNÉ DOPOLEDNE -informace budou předány žákům první den školy
                                                                     - ukončení - I. stupeň - 11.40h  ;  II. stupeň - 12.30 h

  4. září Výuka probíhá dle rozvrhu


  Školní družina

  Zápis do školní družiny bude 1. 9. 2020 od 6.00 do 16.00 hod. před budovou školy.
  Provoz ŠD začíná 2. 9. 2020. Informace u paní vychovatelky L. Novákové.

  UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

  POZOR ZMĚNA na základě rozhodnutí, ze dne 28.8.2020, bude stravování dětí ZŠ Jevišovice až od středy 2.9.2020.

  Přihlášky dětí  ZŠ na 1.9. jsou zrušené.

  Ostatní -MŠ ,cizí,... začínají už v úterý  1.9.2020.


  Přihlášení na školní stravování do 31. srpna 2020 do 13.00 hod u vedoucí školní jídelny telefonicky - 515 231 243 nebo na www.strava.cz.

  Noví strávnici musí vyplnit přihlášku.
  Přihláška zde.


  Cizí strávníci  se mohou stravovat pouze do jídlonosičů.


  K 15.9.2020 SE Z ÚČTU PŘIHLÁŠENÝCH STRÁVNÍKŮ INKASEM VYBERE POČÁTEČNÍ JISTINA.

  Informace k inkasu.

  Následující měsíce se vždy k 15. dni strhne skutečně přihlášená strava za předešlý měsíc.

  Nechat rezervu v limitní částce u příkazu k inkasu!

  Kdo má stanovený limit pro jednotlivé platby musí limit podle informace od vedoucí jídelny na každého strávníka.

  Kdo má nastaveno bez limitu (nečastější verze) nemusí nic řešit.

  Veškeré informace u vedoucí školní jídelny.


  Zahájení nového školního roku

  Zahájení nového školního roku 2020/2021 bude 1.9.2020 za  podmínek dle nařízení ministerstva školství.
  Pokud bude z důvodu probíhající rekonstrukce školy nějaká změna,  infomace bude zveřejněna na webových stránkách školy, přes třídní učitele a další informační kanály

  RYCHLÝ KONTAKT

  ZŠ a MŠ Jevišovice

  obrázek
  Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, příspěvková organizace
  Jevišovice 34
  Jevišovice 671 53

  Telefon : +420 515 231 139

  datová schránka : cy7iyj6

  IČO: 70989605

  zs.jevisovice@skolyjm.cz

  www.zsmsjevisovice.cz
  Domů     Facebook     Kontakty    Mail
  • image 53
  • image 34
  • image 55
  • image 35
  • image 49
  • image 54

  Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign