logotyp
Login

Ze školy

Den boje za svobodu a demokracii

Den boje za svobodu a demokraciiNa den 17. listopadu připadá státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii. K tomuto datu se váží hned dvě události, první z roku 1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty. Stalo se tak po pohřbu Jana Opletala, jehož čin byl projev odporu proti německé okupaci. Hitler následně nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Následně byly uzavřeny vysoké školy a 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků bylo popraveno.

Druhý, který si většina z nás pamatuje, se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily sametovou revoluci. Tyto listopadové události vedly k pádu komunistického režimu. Označení sametová revoluce vymysleli novináři, a jedná se o označení naší revoluce, která byla provedena v podstatě bez násilí a na základě vzájemného dialogu.


Karanténa

naposledy aktualizováno v úterý 2. listopadu 2021 (13:00) zdroj covid.gov.cz

Jaký je rozdíl mezi izolací a karanténou?

Karanténa i izolace jsou nástroje, které mají zamezit šíření nakažlivé nemoci. Rozdíl je v tom, že v izolaci jsou osoby už nakažené. Karanténa ale slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena.

Jak se ocitnu v karanténě?

V karanténě se ocitnete, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na onemocnění covid-19. Karanténa je povinná a většinou probíhá u vás doma nebo např. na chatě.

Do karantény nemusíte nastoupit ani po rizikovém kontaktu, pokud jste prošli očkováním proti onemocnění covid-19 (pokud jste dostali dvou dávkovou vakcínu, musíme mít min. 14 dnů po druhé dávce. Pokud jste obdrželi jedno dávkovou vakcínu, už 14 dní po této dávce jste považováni za naočkovaného.) a do 14 dnů od rizikového kontaktu se u vás neprojeví žádné příznaky onemocnění. Do karantény také nastoupit nemusíte, pokud nemáte příznaky onemocnění a v uplynulých 180 dnech jste měli pozitivní výsledek testu a absolvovali nařízenou izolaci. 

Karanténu nařizuje pracovník příslušné krajské hygienické stanice či speciální trasovací callcentrum.

Případů nákazy je ale velké množství a než se k Vám trasovací centrum či hygiena dovolá, můžete už být infekční. Proto pokud je někdo ve Vašem okolí testován pozitivně a Vy jste s ním byli v rizikovém kontaktu, buďte, prosím, ohleduplní a zůstaňte v karanténě dobrovolně. Kontaktujte Vašeho lékaře a řekněte mu o rizikovém kontaktu, on Vám dá žádanku na test.

Jak dlouho trvá karanténa?

Délka karantény závisí na několika faktorech:

 • Nemáte klinické příznaky
  1. 5. – 7. den od rizikového kontaktu absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem –> karanténa bude ukončena po 7 dnech od rizikového kontaktu
  2. RT-PCR test nepodstoupíte –> karanténa bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu
 • Máte klinické příznaky –> jste povinni absolvovat RT-PCR test
  1. absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem –> karanténa bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu

V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude nařízena izolace.

Pokud s nakaženým člověkem sdílíte domácnost a není možné nakaženého izolovat, podstupte RT-PCR test 5. až 7. den od prvního pozitivního výsledku nakaženého. Délka vaší karantény se řídí pravidly zmíněnými výše.

Výjimky z karantény

Do karantény nemusí nastoupit osoba, která nemá klinické příznaky a prokáže splnění podmínky, že:

 1. má 14 dní po poslední dávce očkování (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria – po 2. dávce, Janssen – po 1. dávce)
 2. prodělala onemocnění, kdy uplynula doba izolace, ale zároveň neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu.

V případě výskytu příznaků v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude osobě nařízena izolace.

 

Co se bude dít?

Pokud se u vás za celou dobu karantény neobjeví příznaky onemocnění covid-19 a Váš RT-PCR test vyšel negativně, jste zdraví a 7. den můžete opustit karanténu.

Pokud byl Váš RT-PCR test na covid-19 pozitivní, onemocněli jste a musíte do Izolace.

„Pravidla hry"

 • Zůstaňte doma (tj. nechoďte do práce, do školy nebo na veřejná místa)
 • Sledujte výskyt příznaků covid-19 - zejména vysokou teplotu, kašel nebo potíže s dýcháním.
 • Pokud se objeví tyto příznaky, obraťte se na svého praktického lékaře. Poradí Vám, jak postupovat dál.
 • Pokud se u vás objeví kašel, horečka a dýchací obtíže, používejte obličejové roušky, které chrání osoby kolem Vás před případným nakažením.
 • Pokud je to možné, domluvte se se svým zaměstnavatelem na práci z domova.
 • Vydezinfikujte Váš domov, zejména často využívané povrchy a toalety.
 • Pokud potřebujete např. do lékárny nebo na nákup, požádejte o pomoc své přátele, sousedy nebo sociální pracovníky. Podrobnosti také v okruhu Dobrovolníci.
 • Buďte v kontaktu s rodinou a přáteli prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo sociálních sítí.
 • Pečujte o sebe a svůj fyzický i duševní stav.

Přehlednou tabulku s pravidly pro domácí karanténu najdete na webu Loono.cz.

Výpadek elektrického proudu

Ve středu 13.10.2021 nepůjde ve škole elektrický proud. Pravidelný rozvrh bude upraven podle možností provozu školy (počasí, světelné podmínky, teplota,...).
Jídelna bude v provozu.
Doporučujeme teplejší oblečení.eTwinning na naší škole

eTwinning na naší škole

eTwinning je společenství evropských škol.

eTwinning je platforma, přes kterou mohou školy z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. 

Žáci naší školy jsou zapojeni do projektu “Swap letter, make friends”. 

Projektu se od září do února zúčastní celkem 17 žáků šesté, sedmé a osmé třídy.  Žáci si budou rozvíjet dovednost psaní v cizím jazyce. Spolupráce s polskou základní školou bude založená na psaní dopisů a emailů na různá témata. 


Den otevřených dveří

Den otevřených dveříV červnu 2019 jsme začali s rekonstrukcí naší školy. V červnu 2021 byly práce podle všech projektů ukončeny a předány škole. Během prázdnin jsme školu připravili pro nadcházející školní rok. Hodně práce jsme udělali, hodně práce nás ještě čeká. Přijďte se podívat za námi do školy a prohlédnout si prostory školy. Plno z Vás tuto školu navštěvovalo a můžete zavzpomínat na svá školní léta. Všechny Vás srdečně zveme k nám do školy.

Kdy: 17. září 2021  14.00 - 19.00 hod.
Kde: ZŠ a MŠ, Jevišovice 34

Informace k zahájení školního roku

 

1. září

1. třída:

Prvňáčci budou slavnostně přivítáni v 7:30 hod. v budově Komenia

Prosíme o dodržení hygienických opatření – dezinfekce rukou u vchodu, respirátory.
Ukončení podle instrukcí p.u. Vaňkové.

2. – 9. třída:

Zahájení školního roku v 7.30 h proběhne ve třídách se svými třídními učiteli.

Žáci při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci, v společných prostorách školy roušky. Budou otestováni antigenním testem.

Cizím osobám (zákonným zástupcům, doprovodu žáků, ... ) je vstup do budovy zakázán.

Předpokládané ukončení je do 10:00 hodin.

2. září  - třídnické práce - ukončení podle informací od třídních učitelů, 1. třída bude otestována antigenním testem

3. září  -  Výuka probíhá dle rozvrhu
Školní družina

Zápis do školní družiny bude 1. 9. 2021 od 6.00 do 16.00 hod. před budovou školy (okno do družiny).
Provoz ŠD začíná 2. 9. 2021. Informace u paní vychovatelky L. Novákové.

Testování
První test se uskuteční první školní den, druhý školní den jsou otestovaní prvňáčci. Další termíny testů jsou 6. a 9. září. Testování se týká všech dětí ZŠ.

Naopak testovat se nemusí děti s ukončeným očkováním, nebo s potvrzením o prodělané nemoci ve lhůtě 180 dní. Stejně tak se podrobit testu nemusí děti s prokázaným negativním výsledkem testu z oficiálních testovacích míst.
Vše musí být doloženo oficiálními doklady.

Roušky
Otestované děti s negativním výsledkem nemusí ve třídě mít nasazenou ochranu dýchacích cest v podobě roušky či respirátoru. Nasadit si je musí pouze při pohybu po budově a ve společných prostorách. Naopak netestované děti musí mít nasazené roušky neustále, navíc ve třídě by měly sedět odděleně v minimální vzdálenosti 1,5 metru.

Zpívání a cvičení
Zatímco při předchozích vlnách epidemie koronaviru byla hudební a tělesná výchova zakázána z důvodu možného šíření nákazy, nyní se vrací zpět do školního rozvrhu. Ovšem ne pro netestované děti. Ty nebudou moci zpívat a také cvičit v tělocvičnách.

Návrat ze zahraničí
Žáci , kteří trávili poslední dny letních prázdnin v cizině s nízkým nebo středním rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu ministerstva zdravotnictví označené zelenou a oranžovou barvou) smějí i hned po svém příjezdu z ciziny navštěvovat školní zařízení, a to i případě, že stále čekají na výsledky antigenního či PCR testu. Ovšem musí mí po celou dobu nasazený respirátor.


Žádáme všechny rodiče, aby nám do školy posílali zdravé děti bez příznaku onemocnění. 


Provoz jídelny

Strávníci,kteří mají ve ŠJ Jevišovice přihlášku ke stravování a složenou jistinu jsou od 1.9.2021 přihlášeni automaticky.

Pokud nebudete mít zájem odebírat stravu je nutné se odhlásit.

tel .                      515 241 243

email                    jidelna@zsmsjevisovice.cz


Úřední hodiny

Úřední dny o prázdninách:

 • 1. 7. 2021 v čase 8.00 - 10.00 hod.
 • 8. 7. 2021 v čase 8.00 - 10.00 hod.
 • 15.7.2021 v čase 8.30 - 10.00 hod.
 • 17.8.2021 v čase 8.30 - 10.00 hod.


Kontaktní email zs.jevisovice.post.cz V nejbližším možném termínu Vám odpovíme a domluvíme se na dané záležitosti.Škola je zapojena do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII“

Informace k projektu:
 • Úřad práce (ÚP) obdržel seznam škol, které jsou do projektu zapojeny.
 • Pracovníci kontaktních pracovišť Úřadu práce (ÚP) v období od 01.05.2021 do 31.08.2021:
 • informují o projektu cílovou skupinu, kterou jsou osoby s nárokem na dávky v hmotné nouzi v některém z měsíců vymezeného období (květen až srpen), mající v okruhu společně posuzovaných osob dítě ve věku 3–15 let
 • dotazem od zákonného zástupce získají informace o tom, kterou školu navštěvuje dítě, které je v cílové skupině
 • vyplní se zákonným zástupcem dítěte potvrzení, které obsahuje závazný souhlas/nesouhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte do projektu
 • vydají zákonnému zástupci materiál Informace o zapojení dítěte a zodpoví případné dotazy v rozsahu vlastní informovanosti o projektu.

 • Pokud se zákonný zástupce dítěte v uvedené době nedostaví na Úřad práce, nebude možné dítě do projektu zařadit.
 • ÚP zašle do 13.08.2021 na Jihomoravský kraj tabulky se seznamem dětí odsouhlasených v období 05-07/2021. Jihomoravský kraj tabulky přepošle do 27.08.2021 datovou schránkou partnerským školám/jídelnám. Škola/jídelna provede kontrolu (ověří, že děti uvedené v tabulce skutečně navštěvují zařízení).
 • Dále ÚP zašle do 10.09.2021 na Jihomoravský kraj tabulky se seznamem dětí odsouhlasených v období  08/2021. Jihomoravský kraj tabulky přepošle do 13.09.2021 datovou schránkou partnerským školám/jídelnám. Škola provede kontrolu (ověří, že děti uvedené v tabulce skutečně navštěvují zařízení).
 • Škola vyzve zákonné zástupce dětí uvedených v tabulkách, aby vyplnili přihlášku ke stravování.
 • informují o projektu cílovou skupinu, kterou jsou osoby s nárokem na dávky v hmotné nouzi v některém z měsíců vymezeného období (květen až srpen), mající v okruhu společně posuzovaných osob dítě ve věku 3–15 let
 • dotazem od zákonného zástupce získají informace o tom, kterou školu navštěvuje dítě, které je v cílové skupině
 • vyplní se zákonným zástupcem dítěte potvrzení, které obsahuje závazný souhlas/nesouhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte do projektu
 • vydají zákonnému zástupci materiál Informace o zapojení dítěte a zodpoví případné dotazy v rozsahu vlastní informovanosti o projektu.

 

Další ověřování dětí pak bude provádět Úřad práce i v lednu 2022. Do projektu tak bude možné zapojit i děti, jejichž rodiče v období května až srpna 2021 dávky v hmotné nouzi nepobírali, ale poté přišli např. o zaměstnání a v lednu 2022 již dávky v hmotné nouzi pobírat budou. Tyto děti bude možné zapojit do projektu v druhém pololetí školního roku.Výuka bez roušek bude možná od úterý 8.6.2021 v 11 krajích včetně Jihomoravského. O přestávkách a ve společných prostorách škol povinnost nošení roušek zůstává!
Neplatí pro kraje Zlínský, Liberecký a Jihočeský, o kterých se bude jednat v příštím týdnu.Sběr papíru

Ve čtvrtek 10.6.2021 bude ve škole sběr papíru.
Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětíMezinárodní den dětí se poprvé slavil ve více zemí až roku 1950. MDD je dnem kdy se po celém světě pro děti konají různé zábavné akce, hry nebo sportovní turnaje.  Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že rodina by měla být pohromadě, přece všichni známe přísloví - kdo si hraje - nezlobí.

Informační schůzka

Informační schůzka

Výuka od 24. 5. 2021

 • osobní přítomnost všech žáků bez rotací
 • sportovní činnosti venku s určitými omezeními
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování (1x týdně), nošení ochrany dýchacích cest,...

Výuka od 17. - 21. 5.2021

 Mateřská škola

- normální provoz - bez testování

Základní škola 1. stupeň

- normální provoz bez rotace - testování 1x týdně (pondělí nebo první den nástupu žáka do školy), roušky.


Základní škola 2. stupeň

- 6. a 7. třída - distanční výuka

- 8.A, 8.B a 9. třída - prezenční výuka - testujeme 2x týdně (pondělí, čtvrtek nebo první den nástupu do školy), roušky.

Školní jídelna

- pro žáky v prezenčním formě vzdělávání - v jídelně (žáci jsou automaticky přihlášeni)
- pro žáky v distanční formě - možnost odebrat stravu do jídlonosičů (žáci se musí přihlásit)

Školní družina

- v den testování (pondělí nebo první den nástupu do školy) - nutno přivézt dítě do 6.10 hod do školy pokud budete využívat ranní družinu  (dítě je  přihlášené do družiny) 
- další dny (dny kdy se netestuje) - nástup do družiny 6.00 - 7.00 hod


Výuka od 10.5.2021

Veškeré informace ohledně výuky na 2. stupni ZŠ od 10. 5. 2021 dostanete od třídních učitelů během zítřka. Pokud nedojde ke změně v rozhodnutí vlády, tak předpokládáme rotační způsob výuky i pro 2. stupeň - od 10.5.2021 začne 6. a 7. třída.
MŠ od 10.5.2021 bude již pro všechny děti. Veškeré informace potvrdíme jednotlivými učiteli během čtvrtka 6.5.2021.

Výuka od 3.5.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. dubna 2021 se v současné době ve  školách Jihomoravského kráje způsob výuky nemění.

Informace MŠMT k provozu škol od 12.4.2021

Dobrý den,
snažíme se zpracovat veškeré informace, které vláda 6.4.2021 rozhodla a vyšla v platnost. Zde dáváme zatím k dispozici odkazy ohledně testování žáků a provozu školy od 12.4.2021 zpracované MŠMT. Budeme se snažit veškeré pokyny realizovat v přijatelné podobě, ale pokud některá organizační schémata budou nelogická, tak to určitě není výmysl školy, ale MŠMT a MZd.  Děkujeme za pochopení.

Týden od 12. 4. 2021

Prezenční forma výuky třídy 1., 3., 5.,     Distanční forma výuky  2.A, 2.B., 4. třída

Týden od 19. 4. 2021

Distanční forma výuky třídy 1., 3., 5.,     Prezenční forma výuky  2.A, 2.B., 4. třída

Družina

Přijímání dětí do družin pouze v časech 6.00 -6.10 hod. Provoz do 15.30 hod.
Veškeré informace získáte u hlavní vychovatelky p. Novákové a od třídních učitelů.

Jídelna

Veškeré děti v prezenční formě výuky jsou automaticky přihlášeni ke stravě a stravují se v jídelně. Veškeré změny (odhlášení) se řeší individuálně s vedoucí jídelny p. Šťastnou.
Děti v distanční formě výuky a cizí strávníci mohou odebrat stravu do jídlonosičů. Řeší individuálně s vedoucí jídelny p. Šťastnou.

Provoz MŠ

Provoz MŠ je od 12. 4. 2021 pouze pro děti podle opatření MŠMT a MZd.
Veškeré  informace Vám zašle nebo poskytne zástupce pro MŠ Bc. Peksová.


Další informace o organizaci školy  bude sděleno třídními učiteli Vašimi komunikačními kanály. Žádáme o spolupráci ohledně nahlášení dětí ke vzdělávání, do družiny a další informace, o které Vás třídní učitel požádá. 
Zároveň žádáme rodiče, aby se seznámili se všemi nařízeními (viz níže) z hlediska ochrany zdraví a povinnosti nošení chirurgických roušek pro děti a respirátory pro doprovázející osoby, způsob testování, atd.. Veškeré dotazy směrujte na třídní učitele. Informační web o testování pro rodiče a žáky

https://testovani.edu.cz/

Leták k testování pro žáky

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták k testování pro rodiče

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Informace MŠMT k provozu škol od 12.4.2021

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Videonávod a leták pro testování žáků

https://www.goodtest.cz/videonavod?fbclid=IwAR3bbrvVJdF3W31X0kbw7mnJ_OGBr7DKvS9wGwX460-91wWJ_cihCJNfc7c

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

.
Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
*  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

* do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Info - ošetřovné

Zde najdete informace k řešení ošetřovného např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Výuka od 14.2.2021

Podle rozhodnutí vlády se režim škol od 14. 2. 2021 nemění.

!!! Informace pro zákonné zástupce - aktualizováno!!!

Dobrý den,
dnes 11. 2. 2021 jsme obdrželi informaci od zákonného zástupce žáka 2. B o pozitivním nálezu COVID u dítěte této třídy. Žádáme rodiče žáků 2. B třídy, aby nechali své dítě, popř. i sebe otestovat u svého ošetřujícího lékaře a zítra (12.2.2021) nedávali dítě do školy. Další informace dostanete od paní učitelky třídní Evy Petříčkové. Buďme ohleduplní a zdraví.

IROP 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Jevišovice“

Škola získala finanční prostředky z projektu IROP 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Jevišovice“. Podařila se nám zrekonstruovat odborná učebna fyziky a chemie. Cílem projektu bylo prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit podmínky pro kvalitní vzdělávání na naší škole.


První půlrok našich prvňáčků

Ve čtvrtek dostali žáci pololetní vysvědčení a dnes nám začalo 2.pololetí ... Kéž bychom se brzy vrátili k normálnímu školnímu źivotu, mohli se opět setkávat a zažívat společně radost s kamarády, ...


Okresní kolo olympiády v českém jazyce

On-line výuka na naší škole probíhá v každodenní rutině. Učitelé se však žákům věnují i mimo pravidelné videokonference. Olympiády se nekonají prezenční účastí, ale formou online testů. Naši žáci jsou i v tomto aktivní a umísťují se na předních příčkách v okresních kolech.     

 26. 1. 2021 se, navzdory nepříznivým okolnostem, konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Ta se skládá ze 2 částí, gramatické a slohové, a účastní se jí žáci 8. a 9. ročníků. Naši školu letos reprezentoval Tomáš Sedláček, žák osmé třídy a zvládl to výborně. V gramatickém testu získal nejvíc bodů ze všech a jeho konečné 5. místo zaslouží pochvalu a velkou gratulaci. 

 Za přípravu žáka se zasloužila Mgr. Kamila Jordánková. Děkujeme všem a gratulujeme.


Výběrové řízení na pozici školník - vzhledem k aktuální epidemiologické situaci budeme řešit v pozdějším období

  ________________________________________________
  Poskytování bezplatné stravy z projektu MPSV

  Vzhledem k tíživé situaci, do které se řada rodin nyní dostala, umožnilo MPSV zapojit v průběhu školního roku do projektu další děti.

  Nově bude možné hradit stravu z projektu i dětem, jejichž rodiče v období června až září 2020 dávky v hmotné nouzi nepobírali, ale poté přišli např. o zaměstnání a dnes již dávky v hmotné nouzi berou. Tyto děti bude možné zapojit do projektu v druhém pololetí školního roku.

  Ověřování dětí bude provádět Úřad práce v lednu 2021 a škole dostane od Úřadu práce informaci zda na dávku má dítě nárok.

  Provoz školy od 4. ledna 2021

  Provoz mateřských škol
  • Provoz mateřských škol  je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
  Provoz základních škol

  Je povolena osobní přítomnost:
  •       žáků 1. a 2. ročníků základních škol

  Distanční výuka:
  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

  Školní stravování
  • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů.
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

  Další náležitosti jsou totožné s výukou, která byla od 18.11.2020 (níže).

  P.F. 2021

  P.F. 2021

  21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.

  Ohledně provozu MŠ kontaktujte paní zástupkyni  Peksovou. V pondělí 21.12.2020 začínáme s výměnou oken v poslední třídě MŠ a provoz školky předpokládáme pro rodiče kteří si nemohou vzít volno v práci.
  Z tohoto důvodu, po domluvě s zřizovatelem, necháme školku otevřenou, ale požádáme rodiče, kde to nekomplikuje docházku do práce, nechat si dítě doma.

  Děkujeme za pochopení.

  Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020

  Podmínky  MŠMT a MZd  - rozdílný příchod žáků do školy,  rozdílné ukončení z důvodu omezené kapacity jídelny a minimalizace kontaktů v jídelně, dodržení homogenity tříd, zajištění většího počtu družinových tříd z důvodu jednotnosti skupin a další... Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

  Od 30. 11. 2020, podle pokynů nastoupí celý 1. stupeň ZŠ a 9. třída ke každodenní prezenční výuce.
  6., 7. a 8. třídy budou mít takzvaný rotační (týdenní) způsob výuky, tzn. střídání prezenční a distanční formy výuky. V týdnu od 30.11.2020 budou mít prezenční formu výuky 8.A a 8.B třída. V distanční výuce pokračuje 6. a 7. třída. Další týden dojde k výměně formy výuky u těchto tříd

  Toto období je těžké pro žáky, pro rodiče i nás učitele, ale doufáme, že to společně zvládneme a příští rok na toto období už budeme jen vzpomínat.

  Žáci , kteří mají prezenční výuku jsou automaticky nahlášení na stravu.
  Pokud nebudou chtít chodit na oběd, musí je zákonný zástupce ze stravy odhlásit přes web školy nebo strava.cz

  Žáci, kteří mají  distanční výuku  jsou odhlášeni z obědů.
  Pokud se chtějí stravovat, musí se sami přihlásit přes web školy nebo strava.cz.
  Jídlo je pouze do jídlonosičů.

  VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY A ZAČÁTEK VYUČOVÁNÍ

  I.STUPEŇ

  TŘÍDA:

  ČAS VSTUPU:

   1. hodina

  I.

  7:10

  7:15

  II.A

  7:15

  7:25

  II.B

  7:15

  7:25

  III.

  7:25

  7:30

  IV.

  7:30

  7:35

  V.

  7:35

  7:40
  Datum prezenční výuky:

  30.11.– 4.12.   

  14.-18.12.                                                          

  Datum prezenční výuky:

  7. - 11. 12.

  21. - 22. 12.

  TŘÍDA

  ČAS VSTUPU:

  1.hodina

   

  TŘÍDA

  ČAS VSTUPU:

  1.hodina

  VIII.A

  7:40

  7:45

  VI.

  7:40

  7:45

  VIII.B

  7:45

  7:50

  VII.

  7:45

  7:50

  IX.

  7:50

  7:55

  IX.

  7:50

  7:55


  Z důvodu oddělení skupin dodržujte časy vstupu do školy. Učitel si žáky ( i druhého stupně) vyzvedne u dveří. Žáci nevstupují do školy bez vyučujícího. Přítomnost dalších osob není umožněna s vyjímkou domluvených konzultací.
  Upřesňující informaci získáte od třídního učitele Vašimi komunikačními kanály.


  Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

  Provoz základních škol

  —Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

  Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

  —Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

  —Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Bude organizován příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd (informace přes třídní učitele).

  —Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci, kteří budou ve škole déle než 4 hodiny budou mít 2 roušky.

  —Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Rozvrh hodin bude upraven podle potřeb plnění ŠVP.

  —Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

  Během dne bude zařazen pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

  Školní družina

  —Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků  je umožněn provoz školní družiny. Provoz školní družiny bude upřesněn v pondělí 16.11. podle možností školy.


  Školní jídelna

  —Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

  —Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  • rozestupy 1,5 metru,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů určeným způsobem.

  —Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

   

   Žádáme tímto rodiče, aby do školy nevodili děti:

  • máte v rodině pozitivně testovaného člena domácnosti nebo je dítě pozitivní na Covid-19
  • je v rodině nařízeno karántenní opatření (i pracovní)
  • dítě projevuje příznaky onemocnění (respirační problémy, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu, kožní onemocnění,....)

   


  Město Jevišovice jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Jevišovice tímto oznamuje, že pokud nedojde k výraznému zhoršení epidemiologické situace v městě Jevišovice a okolí otevírá ode dne 16. 11. 2020 provoz mateřské školy.

  Žádáme tímto rodiče, aby do školky nevodili děti:
  • máte v rodině pozitivně testovaného člena domácnosti nebo je dítě pozitivní na Covid-19
  • je v rodině nařízeno karántenní opatření (i pracovní)
  • dítě projevuje příznaky onemocnění (respirační problémy, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu, kožní onemocnění,....)
  • žádáme o zvážení vodit dítě do školky, pokud berete ošetřovné na jiné dítě v domácnosti nebo pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek

  Informace přes zástupkyni pro MŠ Bc. Ivou Peksovou, přihlášení na stravu přes vedoucí kuchyně p. Šťastnou.
  Město Jevišovice jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Jevišovice tímto oznamuje, že z důvodu zhoršené epidemiologické situace v městě Jevišovice se uzavírá ode
  dne 26. 10. 2020 provoz mateřské školy, a to na dobu neurčitou.

  Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

  S ohledem na plánované uzavření  prvních stupňů základních škol  v ČR dne 14.  10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.

  V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.

  Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.

  Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

  Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

  Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravujenový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

  Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

  Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

  Tiskové oddělení MPSV  Organizace výuky od 14.10.2020

  Od středy 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Jejich rozsah schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 12. října 2020.

  Ve středu 14. října začínají platit další omezení:

  Uzavření škol s výjimkou mateřských a jejich přechod na distanční výuku. Toto opatření platí do 1. listopadu.

  Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
  Žáci mají možnost  oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k žákům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády  pro provozovny stravovacích služeb.

  V současné době jsou všichni žáci ZŠ ze stravy odhlášeni.

  Žáci, kteří mají zájem o stravu ve školní jídelně se musí přihlásit u vedoucí jídelny:
  • strava na 14.10.2020 do 7.00 hod.
  • strava na další dny do 13.00 hod.

  Žáci konzumují stravu ve školní jídelně (bez dozoru pedagogického pracovníka) v čase 12.15 - 13.00 hod.(v jiný čas se strava nevydává).  Provoz MŠ pokračuje standardním způsobem.

  Organizace výuky na 2. stupni ZŠ Jevišovice

  Upozorňujeme, že podle novely Školského zákona je povinnost žáků se distančně vzdělávat. Všechny nesplněné úkoly musí být řádně omluveny stejně jako při prezenční formě studia.

  1.   Týden 12. – 16. 10. 2020

  Distanční výuka pro třídy 9. a 7.


  2.   Týden 19. – 23. 10. 2020

  Distanční výuka pro třídy 8.A, B. a 6.

   

   

  3.   Týden 26. – 30. 10 2020

   

  MŠMT bude vyhlášené prodloužené podzimní volno.

  Zadávání úkolů na tento týden podle uvážení učitelů v jednotlivých třídách.

  Žáci v týdnu kdy mají distanční výuku mohou jít na oběd v čase, který určíme (není možný libovolný čas).
  Pokud zájem o oběd nemáte, musíte stravu odhlásit u paní vedoucí jídelny nebo přes www.strava.cz


  Přehled opatření, která začnou platit od pondělí 5. října ve školství

  Přehled opatření, která začnou platit od pondělí 5. října. V platnosti budou 14 dní. Zaměřujeme se stručně pouze pro oblast týkající se školy:

  Zákaz hromadných akcí

  • Ve vnitřních prostorách se může hromadných akcí účastnit maximálně 10 osob.
  • Ve vnějších prostorách se může hromadných akcí účastnit nejvýše 20 osob.

  Výjimky:

  • soudní procesy
  • jednání zastupitelstev obcí
  • pracovní kolektivy
  • členové jedné rodiny
  • budou fungovat bazény, akvaparky i posilovny, nejde v tomto případě o hromadné akce
  • bohoslužby – může se jich účastnit až 100 lidí, nesmí se na nich zpívat

  Školy

  • Střední školy v regionech, které jsou označeny červenou či oranžovou barvou, budou na 14 dní zavřené. Bude probíhat distanční výuka. Ve kterých regionech bude opatření platit, určí krajské hygieny.
  • Praktická výuka na středních školách se konat bude.
  • Základní školy jsou v provozu, ovšem mají zakázán zpěv v hudební výchově a druhé stupně také tělesnou výchovu. Tělesná výchova bude nahrazena pobytem venku.
  • Školní družiny budou normálně fungovat.
  • Mateřské školy zůstávají v provozu.

  Plavecký výcvik, podle informace provozovatele plavecké školy, nebude zrušen a od 7.10. začínáme pro žáky 2. a 3. tříd.
  Informaci o konání zájmových kroužků SVČ Znojmo zatím nemůžeme podat informaci. Čekáme na upřesnění.
  Zdraví a pevné nervy nám všem.


  Změny MZd ČR od 18.9.2020

  Kde platí povinnost nosit roušku?

  • ve vnitřních prostorách škol včetně tříd (v třídách s výjimkou žáků prvního stupně)
  • ve vnitřních prostorách veřejných budov
  • v prostředcích veřejné dopravy, včetně zájezdové dopravy a taxislužby
  • na úřadech (v místech pro setkávání s veřejností) a soudech (s výjimkou přímých účastníků soudního jednání)
  • ve zdravotnických zařízeních, včetně lékáren
  • v zařízeních sociálních služeb
  • ve volebních místnostech

  Podle informací bude povinnost nošení roušek pro žáky 2. stupně ZŠ i ve třídách. U ostatních se nic nemění. Čekáme na bližší informace.

  Od čtvrtka budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR

  Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

  Roušky budou od zítra povinné mimo bydliště nebo místo ubytování. V případě budov škol, školských zařízení se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby,  záchody, jídelna, ...).

  Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

  • děti do dvou let věku,
  • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
  • a další (výběr bodů týkajících se hlavně školy)

  Plné znění  zde
  Žádáme tímto rodiče o vybavení svých dětí rouškou od 10. 9. 2020.
  Děkujeme a doufejme, že to bude k užitku.

  Zákonní zástupci a cizí strávníci musí mít v prostoru Komenia roušku.

  Informace k zahájení školního roku

  1. září

  1. třída:

  Prvňáčci budou slavnostně přivítáni v 8:00 hod. v budově Komenia

  Prosíme o dodržení hygienických opatření – dezinfekce rukou u vchodu.
  Ukončení v 9.00 h

  2. – 9. třída:

  Zahájení školního roku v 8.00 h proběhne ve třídách se svými třídními učiteli.

  Žáci při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci. Poté  budou odcházet do svých tříd, přezůvky sebou a přezouvají se před svou třídou.

  Cizím osobám (zákonným zástupcům, doprovodu žáků, ... ) je vstup do budovy zakázán.

  Předpokládané ukončení je do 9:30 hodin.

  2. září  - projekt DEN ZEMĚ  -informace budou předány žákům první den školy
                                              - ukončení - I. stupeň - 11.40h  ;   II. stupeň - 12.30 h

  3. září  -  SPORTOVNĚ - BRANNÉ DOPOLEDNE -informace budou předány žákům první den školy
                                                                     - ukončení - I. stupeň - 11.40h  ;  II. stupeň - 12.30 h

  4. září Výuka probíhá dle rozvrhu


  Školní družina

  Zápis do školní družiny bude 1. 9. 2020 od 6.00 do 16.00 hod. před budovou školy.
  Provoz ŠD začíná 2. 9. 2020. Informace u paní vychovatelky L. Novákové.

  UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

  POZOR ZMĚNA na základě rozhodnutí, ze dne 28.8.2020, bude stravování dětí ZŠ Jevišovice až od středy 2.9.2020.

  Přihlášky dětí  ZŠ na 1.9. jsou zrušené.

  Ostatní -MŠ ,cizí,... začínají už v úterý  1.9.2020.


  Přihlášení na školní stravování do 31. srpna 2020 do 13.00 hod u vedoucí školní jídelny telefonicky - 515 231 243 nebo na www.strava.cz.

  Noví strávnici musí vyplnit přihlášku.
  Přihláška zde.


  Cizí strávníci  se mohou stravovat pouze do jídlonosičů.


  K 15.9.2020 SE Z ÚČTU PŘIHLÁŠENÝCH STRÁVNÍKŮ INKASEM VYBERE POČÁTEČNÍ JISTINA.

  Informace k inkasu.

  Následující měsíce se vždy k 15. dni strhne skutečně přihlášená strava za předešlý měsíc.

  Nechat rezervu v limitní částce u příkazu k inkasu!

  Kdo má stanovený limit pro jednotlivé platby musí limit podle informace od vedoucí jídelny na každého strávníka.

  Kdo má nastaveno bez limitu (nečastější verze) nemusí nic řešit.

  Veškeré informace u vedoucí školní jídelny.


  Zahájení nového školního roku

  Zahájení nového školního roku 2020/2021 bude 1.9.2020 za  podmínek dle nařízení ministerstva školství.
  Pokud bude z důvodu probíhající rekonstrukce školy nějaká změna,  infomace bude zveřejněna na webových stránkách školy, přes třídní učitele a další informační kanály

  Domů     Facebook     Kontakty    Mail
  • image 53
  • image 34
  • image 55
  • image 35
  • image 49
  • image 54

  Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign