logotyp
Login

Školní jídelna ZŠ Jevišovice

Informace pro strávníky

Od 1.9.2022 plně nastaven systém www.strava.cz

 

Každý  nový strávník je povinen uhradit jistinu ve výši 1000 Kč, jednorázovým příkazem nebo hotově  v kanceláři ŠJ !

 

-         přihlašovací údaje budou zaslány emailem, případně v kanceláři ŠJ

 

-         nahlášení strávníci se automaticky přihlašují na celý aktuální měsíc

-          stravu si ODHLAŠUJETE /PŘIHLAŠUJETE  a to vždy den předem do 13:30 hodin na www.strava.cz

 

Děti MŠ

  - pokud je dítě nahlášeno, automaticky mu bude účtováno celodenní stravné

 - v případě dopolední docházky musíte upravit  na www.strava.cz  , pokud tak neučiníte, zpětné odhlášení není již možné a bude Vám účtováno celodenní stravné

 

PLATBY

-          platby z účtu (souhlas s inkasem) - 100117521/0800

-         -nastavení limitu jednotlivý strávník 1000 Kč – 1200 Kč

-          trvalým příkazem (vždy uvádět variabilní symbol – sdělí vedoucí ŠJ) - 100117521/0800

 

PLATBY HOTOVĚ (za červenec  - srpen)  

 -nejpozději 10.9.2022 zaplatit v kanceláři ŠJ

 

 

 

Žádáme o dodržení systému odhlašování!!!
Ceny stravného od 1. 9. 2022

7-10 let27 Kč
11-14 let30 Kč
15 let a více35 Kč
Veřejnost85 Kč


Mateřská škola :

 

polodenní

celodenní

3-6 letí

34 Kč

45 Kč

7 letí (dosažení 7 let do 31.8.)

38 Kč

49 Kč

 

Stravování na naší škole zajišťujeme vlastní školní kuchyní a výdejem ve školní jídelně v budově Komenia. Máme instalován elektronický systém objednávání a výdeje stravy s využitím osobních čipů, který je rozšířen o možnost objednávání stravy po internetu.

Každý strávník si musí zakoupit čip v hodnotě 100,-Kč . Čip slouží po celou dobu docházky do školní jídelny a vstup do prostoru jídelny v určený čas. Pokud strávník čip ztratí nebo zničí, musí si zakoupit nový.

Stravu si žáci přihlašují nebo odhlašují na další dny u objednacího snímače, který je umístěn ve školní jídelně  nebo prostřednictvím internetu www.strava.cz. U každého pokrmu jsou pro Vaši informaci vyznačené alergeny.

Podmínky platné od 1. září 2022

Každý strávník  (žák) musí před započetím odebírání obědů  složit jistinu na účet školy. Pokud nebude jistina složená, nebude mu umožněno stravování v naší jídelně. Finanční jistina bude použita v případě neprovedení platby inkasem z vašich osobních účtů uvedených na přihláškách ke stravování. V případě ukončení stravování vám tato jistina bude vrácena. V případě vyčerpání jistiny a neuhrazení nové nebude strávníkovi umožněno stravování.

Výše finanční jistiny je dána podle pravidelně přihlášené stravy tak, aby pokryly neuhrazený měsíc.

V případě, že bude vyčerpána jistina za obědy, nebude žákovi umožněn odběr stravy .


Následující měsíce se vždy k 15. dni strhne skutečně přihlášená strava za předešlý měsíc.

Prosíme, nechat rezervu v limitní částce k inkasu!

Kdo má stanovený limit pro jednotlivé platby musí být nejméně 1000,- Kč na každého strávníka.

Kdo má nastaveno bez limitu (nečastější verze) nemusí nic řešit.

Veškeré informace u vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna

Školní jídelna v Jevišovicích zajišťuje stravování pro žáky školy, zaměstnance, děti v mateřské škole a cizí strávníky. Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit den předem u paní Hilšerové, vedoucí školní jídelny, na telefonním čísle 515 231 243 nebo na email jidelna.jevisovice@seznam.cz


Obědy se platí kolem 10. každého měsíce.

Provoz jídelny pro veřejnost

Od 22. 8. 2022  je v provozu školní jídelna i pro odběr stravy pro veřejnost. Informace u vedoucí kuchyně p. Hilšerové.

Strávníci, kteří mají ve ŠJ Jevišovice přihlášku ke stravování a složenou jistinu jsou od 1.9.2022 přihlášeni automaticky.

Pokud nebudete mít zájem odebírat stravu je nutné se odhlásit.

tel .                      515 231 243

email                    jidelna.jevisovice@seznam.cz

Převod jistiny na nový školní rok

 Peněžní jistina strávníků, která byla zaplacena na začátku školního roku, bude převedena na nový školní rok.
 Zájemci o vrácení jistiny (např. přestupující či končící žáci, popřípadě z jiného důvodu, ...) si zažádají u vedoucí školní kuchyně paní Hilšerové do 30.6.2022.


Poskytování bezplatné stravy 2022/2023

 • V letošním školním roce bude poskytování stravy hrazené z projektu ukončeno 30.06.2022, a to i v případě mateřských škol, které jsou v provozu i o prázdninách. V období prázdnin strava hrazena není.
 • V období červen – září 2022 Úřad práce (ÚP) ověřuje děti pro zapojení do projektu ve školním roce 2022/2023.

Pracovníci kontaktních pracovišť ÚP:

-             informují o projektu cílovou skupinu, kterou jsou osoby s nárokem na dávky v hmotné nouzi v některém z měsíců vymezeného období (červen až září), mající v okruhu společně posuzovaných osob dítě ve věku 3–15 let

-             dotazem od zákonného zástupce získají informace o tom, kterou školu dítě navštěvuje

-             vyplní se zákonným zástupcem dítěte potvrzení, které obsahuje závazný souhlas/nesouhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte do projektu

-             vydají zákonnému zástupci materiál Informace o zapojení dítětea zodpoví případné dotazy v rozsahu vlastní informovanosti o projektu.

 • Pokud se zákonný zástupce dítěte v uvedené době nedostaví na Úřad práce, nebude možné dítě do projektu zařadit.
 • Děti, které byly ÚP odsouhlaseny pro školní rok 2021/2022 nepokračují ve školním roce 2022/2023 automaticky, musí být znovu ÚP odsouhlaseny - musí splňovat podmínku hmotné nouze v období 06-09/2022.
 • Škola vyzve zákonné zástupce dětí uvedených v tabulkách, aby vyplnili přihlášku ke stravování.
 • zapojení dalších dětí v pololetí školního roku nebude možné (ověřování dětí v 01/2023 nebude probíhat).

 

ZÁSADY PRO ZAŘAZENÍ DÍŤETE DO PROJEKTU:

 • Dítě, které bylo v některém z rozhodných měsíců společně posuzovanou osobou (SPO) na dávce hmotné nouze (HN), ale od následujícího měsíce došlo k odejmutí této dávky/ vyřazení dítěte z okruhu SPO, je přesto způsobilé pro vydání a potvrzení formuláře, a to až do ukončení aktuální výzvy.
 • Pokud se podpořené dítě během školního roku 2022/2023 přestěhuje do jiného zapojeného kraje, kde začne navštěvovat zapojenou školku/školu, je i nadále podpořeno – školy si údaje o dítěti předají mezi sebou.
 • Pokud podpořené dítě během školního roku 2022/2023 začne navštěvovat nezapojenou školku/školu, nemůže být již nadále podpořeno.
 • Pokud dítě navštěvuje zapojenou školku/školu, avšak bydlí a dávky HN jsou vypláceny v nezapojeném kraji, nemůže být podpořeno.
 • Potvrzení o zapojení do OP PMP lze vyplnit i se zákonnými zástupci dvouletých dětí. Školky si následně ohlídají věk dítěte a od doby, kdy mu budou tři roky, mu začnou obědy proplácet. Pokud budou dítěti 3 roky již v průběhu letních prázdnin, bude mít možnost čerpat podporu od začátku měsíce 9/ 2022.
 • Dítě, kterému do 31. 8. 2022 bude 16 let, nemůže být do OP PMP zařazeno a čerpat podporu na úhradu obědů ve školím roce 2022/2023.
 • Dítě, kterému bude 16 let až po 1. 9. 2022, bude standardně zařazeno do projektu.

 
Školní jídelna

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, příspěvková organizace
Jevišovice 34
Jevišovice 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
 • image 53
 • image 34
 • image 55
 • image 35
 • image 49
 • image 54

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign