logotyp

Školní jídelna ZŠ Jevišovice

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

V souladu s vyhláškou č. 272/2021 Sb. navyšujeme od září 2021 finanční limit svačinky kategorie děti do 6 let z 6,- na 9,- Kč děti 7 letí z 7,- na 9,- Kč. 

Měsíčně se stravné zvedne maximálně o 66,- Kč.

Není třeba zvyšovat limity, jistiny.


Uzavření jídelny

Jídelna je až do odvolání pro veřejnost uzavřena. Jídlo pro cizí strávníky pouze do jídlonosičů. Provoz od 16.11.2020.

Informace pro strávníky

Stravování na naší škole zajišťujeme vlastní školní kuchyní a výdejem ve školní jídelně v budově Komenia. Máme instalován elektronický systém objednávání a výdeje stravy s využitím osobních čipů, který je rozšířen o možnost objednávání stravy po internetu.

Každý strávník si musí zakoupit čip v hodnotě 100,-Kč . Čip slouží po celou dobu docházky do školní jídelny a vstup do prostoru jídelny v určený čas. Pokud strávník čip ztratí nebo zničí, musí si zakoupit nový.

Stravu si žáci přihlašují nebo odhlašují na další dny u objednacího snímače, který je umístěn ve školní jídelně  nebo prostřednictvím internetu www.strava.cz. U každého pokrmu jsou pro Vaši informaci vyznačené alergeny.

Podmínky platné od 1. září 2020

Každý strávník / žák / musí před započetím odebírání obědů  složit jistinu na účet školy. Pokud nebude jistina složená, nebude mu umožněno stravování v naší jídelně. Finanční jistina bude použita v případě neprovedení platby inkasem z vašich osobních účtů uvedených na přihláškách ke stravování. V případě ukončení stravování vám tato jistina bude vrácena. V případě vyčerpání jistiny a neuhrazení nové nebude strávníkovi umožněno stravování.

Výše finanční jistiny je dána podle pravidelně přihlášené stravy tak, aby pokryly neuhrazený měsíc.

V případě, že bude vyčerpána jistina za obědy, nebude žákovi umožněn odběr stravy .


Následující měsíce se vždy k 15. dni strhne skutečně přihlášená strava za předešlý měsíc.

Prosíme ,nechat rezervu v limitní částce k inkasu!

Kdo má stanovený limit pro jednotlivé platby musí být nejméně 1000,- Kč na každého strávníka.

Kdo má nastaveno bez limitu (nečastější verze) nemusí nic řešit.

Veškeré informace u vedoucí školní jídelny.

Poskytování bezplatné stravy

Vzhledem k tíživé situaci, do které se řada rodin nyní dostala, umožnilo MPSV zapojit v průběhu školního roku do projektu další děti.

Nově bude možné hradit stravu z projektu i dětem, jejichž rodiče v období června až září 2020 dávky v hmotné nouzi nepobírali, ale poté přišli např. o zaměstnání a dnes již dávky v hmotné nouzi berou. Tyto děti bude možné zapojit do projektu v druhém pololetí školního roku.

Ověřování dětí bude provádět Úřad práce v lednu 2021 a škole dostane od Úřadu práce informaci zda na dávku má dítě nárok.


Provoz jídelny 1. - 21. 3. 2021

Na základě přijatého krizového opatření vlády ČR č. 200 je od 1.3.2021 zakázána přítomnost žáků ve škole, toto opatření platí pro všechny žáky z ZŠ a MŠ. 

Školní jídelna je v provozu, žáci  na distanční výuce i cizí strávníci mají možnost vyzvednutí obědů za dotovanou cenu do jídlonosičů (pokud nedojde změna ve vyhlášce vlády). Při vyzvedávání obědů je nutno dodržovat veškerá nařízení a při vstupu do jídelny mít po celou dobu nasazenou ochranu dýchacích cest. U žáků do 15 let stačí chrurgická rouška, ostatní dospělé osoby musí mít schválený respirátor.

Toto nařízení je nutno dodržet bez výjimky. Osoba bez ochrany dýchacích cest nebude do školní jídelny vpuštěna.

Jídlonosiče připravit do 10.00 hod. Výdej obědů bude denně v čase 11.00 - 12.45 hod.

Další informace u vedoucí kuchyně paní Šťastné (emailová komunikace)


Převod jistiny na nový školní rok

 Peněžní jistina strávníků, která byla zaplacena na začátku školního roku, bude převedena na nový školní rok.
 Zájemci o vrácení jistiny (např. přestupující či končící žáci, popřípadě z jiného důvodu, ...) si zažádají u vedoucí školní kuchyně paní Šťastné do 30.6.2021.


Provoz jídelny pro veřejnost

Od 16. 8. 2021 je v provozu školní jídelna i pro odběr stravy pro veřejnost. Informace u vedoucí kuchyně p. Šťastné.

Strávníci,kteří mají ve ŠJ Jevišovice přihlášku ke stravování a složenou jistinu jsou od 1.9.2021 přihlášeni automaticky.

Pokud nebudete mít zájem odebírat stravu je nutné se odhlásit.

tel .                      515 231 243

email                    jidelna@zsmsjevisovice.cz

Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna v Jevišovicích zajišťuje stravování pro žáky školy, zaměstnance, děti v mateřské škole a cizí strávníky. Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit den předem u paní Šťastné, vedoucí školní jídelny, na telefonním čísle 515 231 243.


Obědy se platí kolem 10. každého měsíce.


Marie Šťastná (vedoucí kuchyně)
Marie Hasmanová
Blanka Ratkovská
Iva Svobodová

7-10 let23 Kč
11-14 let25 Kč
15 let a více28 Kč
Veřejnost60 Kč


Mateřská škola :

 

polodenní

celodenní

3-6 letí

30 Kč

36 Kč

7 letí (dosažení 7 let do 31.8.)

33 Kč

40 Kč

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Jevišovice 34, Jevišovice, 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
  • image 53
  • image 34
  • image 55
  • image 35
  • image 49
  • image 54

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign