logotyp

Školní jídelna ZŠ Jevišovice

Informace pro strávníky

Od 1.9.2022 plně nastaven systém www.strava.cz

Každý  nový strávník je povinen uhradit jistinu ve výši 1000 Kč, jednorázovým příkazem nebo hotově  v kanceláři ŠJ !

 

 1.  přihlašovací údaje budou zaslány emailem, případně v kanceláři ŠJ
 2.  nahlášení strávníci se automaticky přihlašují na celý aktuální měsíc
 3.  stravu si ODHLAŠUJETE /PŘIHLAŠUJETE  a nejpozději předcházející den do 13:30 hodin (na pondělí -  po víkendu lze provést nejpozději v pátek do 13:30 hodin ) na www.strava.cz nebo u vedoucí kuchyně.

Děti MŠ

 •   pokud je dítě přihlášeno, automaticky mu bude účtováno celodenní stravné
 •   v případě dopolední docházky musí zákonný zástupce upravit na www.strava.cz   , pokud tak neučiníte, zpětné odhlášení není již možné a bude Vám účtováno celodenní stravné.


PLATBY

 • platby z účtu (provést souhlas s inkasem) - 100117521/0800
 • nastavení limitu jednotlivý strávník - 1200 Kč
 • trvalým příkazem (vždy uvádět variabilní symbol – sdělí vedoucí ŠJ)

 

Prosím o dodržení systému odhlašování viz. provozní řád školy!!!

 

 


Školní jídelna

Školní jídelna v Jevišovicích zajišťuje stravování pro žáky školy, zaměstnance, děti v mateřské škole a cizí strávníky. Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit den předem do 13.30 hod. u paní Hilšerové, vedoucí školní jídelny, na
telefonním čísle 515 231 243
nebo na email
jidelna.jevisovice@seznam.cz


Obědy se platí kolem 15. každého měsíce.

Převod jistiny na nový školní rok

 Peněžní jistina strávníků, která byla zaplacena na začátku školního roku, bude převedena na nový školní rok.
 Zájemci o vrácení jistiny (např. přestupující či končící žáci, popřípadě z jiného důvodu, ...) si zažádají u vedoucí školní kuchyně paní Hilšerové do 30.6. aktuálního školního roku.


Poskytování bezplatné stravy 2022/2023

 • V letošním školním roce bude poskytování stravy hrazené z projektu ukončeno 30.06.2022, a to i v případě mateřských škol, které jsou v provozu i o prázdninách. V období prázdnin strava hrazena není.
 • V období červen – září 2022 Úřad práce (ÚP) ověřuje děti pro zapojení do projektu ve školním roce 2022/2023.

Pracovníci kontaktních pracovišť ÚP:

-             informují o projektu cílovou skupinu, kterou jsou osoby s nárokem na dávky v hmotné nouzi v některém z měsíců vymezeného období (červen až září), mající v okruhu společně posuzovaných osob dítě ve věku 3–15 let

-             dotazem od zákonného zástupce získají informace o tom, kterou školu dítě navštěvuje

-             vyplní se zákonným zástupcem dítěte potvrzení, které obsahuje závazný souhlas/nesouhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte do projektu

-             vydají zákonnému zástupci materiál Informace o zapojení dítětea zodpoví případné dotazy v rozsahu vlastní informovanosti o projektu.

 • Pokud se zákonný zástupce dítěte v uvedené době nedostaví na Úřad práce, nebude možné dítě do projektu zařadit.
 • Děti, které byly ÚP odsouhlaseny pro školní rok 2021/2022 nepokračují ve školním roce 2022/2023 automaticky, musí být znovu ÚP odsouhlaseny - musí splňovat podmínku hmotné nouze v období 06-09/2022.
 • Škola vyzve zákonné zástupce dětí uvedených v tabulkách, aby vyplnili přihlášku ke stravování.
 • zapojení dalších dětí v pololetí školního roku nebude možné (ověřování dětí v 01/2023 nebude probíhat).

 

ZÁSADY PRO ZAŘAZENÍ DÍŤETE DO PROJEKTU:

 • Dítě, které bylo v některém z rozhodných měsíců společně posuzovanou osobou (SPO) na dávce hmotné nouze (HN), ale od následujícího měsíce došlo k odejmutí této dávky/ vyřazení dítěte z okruhu SPO, je přesto způsobilé pro vydání a potvrzení formuláře, a to až do ukončení aktuální výzvy.
 • Pokud se podpořené dítě během školního roku 2022/2023 přestěhuje do jiného zapojeného kraje, kde začne navštěvovat zapojenou školku/školu, je i nadále podpořeno – školy si údaje o dítěti předají mezi sebou.
 • Pokud podpořené dítě během školního roku 2022/2023 začne navštěvovat nezapojenou školku/školu, nemůže být již nadále podpořeno.
 • Pokud dítě navštěvuje zapojenou školku/školu, avšak bydlí a dávky HN jsou vypláceny v nezapojeném kraji, nemůže být podpořeno.
 • Potvrzení o zapojení do OP PMP lze vyplnit i se zákonnými zástupci dvouletých dětí. Školky si následně ohlídají věk dítěte a od doby, kdy mu budou tři roky, mu začnou obědy proplácet. Pokud budou dítěti 3 roky již v průběhu letních prázdnin, bude mít možnost čerpat podporu od začátku měsíce 9/ 2022.
 • Dítě, kterému do 31. 8. 2022 bude 16 let, nemůže být do OP PMP zařazeno a čerpat podporu na úhradu obědů ve školím roce 2022/2023.
 • Dítě, kterému bude 16 let až po 1. 9. 2022, bude standardně zařazeno do projektu.

 
Školní jídelna

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, příspěvková organizace
Jevišovice 34
Jevišovice 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
 • image 53
 • image 34
 • image 55
 • image 35
 • image 49
 • image 54

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign