logotyp
Login

Základní škola

Z historie školy:

První zpráva o škole v Jevišovicích je z roku 1660, škola byla jen pro děti z Jevišovic. Povinná školní docházka se zavedla až v roce 1774. Škola měla jednu místnost a bylo v ní zapsáno 232 dětí. Druhá třída byla zřízena až v roce 1819. V roce 1826 byla postavena nová přízemní škola. Od roku 1882 byla škola trojtřídní a v roce 1905 pětitřídní. Do školy bylo zapsáno více než 400 dětí. Když se vyučování v prostorách, které Jevišovice dosud poskytovaly stalo nevyhovující, byla v letech 1908 - 1909 přistavěna další část a v roce 1910 otevřena měšťanská škola (2 chlapecké třídy) pro 85 chlapců. Třídy měšťanské dívčí školy byly otevřeny až v roce 1913. Do měšťanské školy docházely denně děti z Jevišovic, Střelic, Bojanovic, Černína, Vevčic,  Boskovštejna,  Prokopova, Rozkoše, Slatiny, Biskupic, Újezda a Pulkova. Podmínky pro vyučování se zlepšily až v roce 1922 postavením Komenia, škola získala další třídy, kreslírnu a tělocvičnu. V roce 1975 byla přistavena část budovy, kde jsou dnes učebny chemie, fyziky a přírodopisu. Od roku 1984 je v provozu nová tělocvična. V posledních letech se zmodernizovalo vytápění, byly vybudovány učebny jazyků a počítačů. Provedly se úpravy podle směrnic EU ve školní kuchyni a oprava střechy Komenia. V roce 2007 proběhla rekonstrukce střechy, fasády, oken, chodníků, tělocvičny, sociálního zařízení a elektroinstalace.
Budova ZŠ Jevišovice
Budova ZŠ Jevišovice

Přednosti školy

Škola Jevišovice nabízí velké množství zájmových kroužků  a výuku dvou cizích jazyků – němčiny a angličtiny. Pořádá exkurze, návštěvy divadelních představení, lyžařský kurz, které doplňují učivo osnov základní školy, výlety a kulturní akce  pro veřejnost. Škola se intenzivně zaměřuje na výchovu žáků ke zdravému způsobu života a vztahu k životnímu prostředí.

Od 1.září 2007 učí škola podle vlastního vzdělávacího programu "Žít spolu". Pedagogové individuálně pracují s žáky se specifickými poruchami učení. Zvýšenou péči věnují nadaným žáků, prostřednictvím soutěží a olympiád.

Budova Komenium
Budova Komenium
Škola je vybavena několika odbornými učebnami: učebna fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, počítačová učebna, jazyková učebna. Pedagogové mají možnost ve výuce vyžívat dataprojektory a interaktivní tabuli. K dobrým výsledkům školy přispívá i klidná a příjemná atmosféra ve třídách i učitelském kolektivu.

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, příspěvková organizace
Jevišovice 34
Jevišovice 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
  • image 53
  • image 34
  • image 55
  • image 35
  • image 49
  • image 54

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign