logotyp
Login

Zápis do 1. třídy

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

 

 

Registrační číslo

Výsledek zápisu

33U7C

Zapsán do 1. ročníku

3D2HR

Zapsán do 1. ročníku

3RZV0

Zapsán do 1. ročníku

6ENS5

Zapsán do 1. ročníku

77JV1

Zapsán do 1. ročníku

7X13Q

Zapsán do 1. ročníku

85LXF

Zapsán do 1. ročníku

94MS0

Zapsán do 1. ročníku

AYXRP

Zapsán do 1. ročníku

BL1MV

Zapsán do 1. ročníku

BV018

Zapsán do 1. ročníku

D86F9

Zapsán do 1. ročníku

EHMSN

Zapsán do 1. ročníku

EQ5TX

Zapsán do 1. ročníku

ETYBZ

Zapsán do 1. ročníku

FUFRZ

Zapsán do 1. ročníku

FWO97

Zapsán do 1. ročníku

GIKYS

Zapsán do 1. ročníku

GU6HN

Zapsán do 1. ročníku

JKKQR

Zapsán do 1. ročníku

JQFA7

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

LMLNT

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

LX9FO

Zapsán do 1. ročníku

MDBOO

Zapsán do 1. ročníku

MQQ5F

Zapsán do 1. ročníku

MTWZ4

Zapsán do 1. ročníku

N5T9Q

Zapsán do 1. ročníku

QQ56T

Zapsán do 1. ročníku

SB5JH

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

T8B2H

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

UADQU

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

W7CXI

Zapsán do 1. ročníku

XFG43

Zapsán do 1. ročníku

YYMR6

Zapsán do 1. ročníku

Z088H

Zapsán do 1. ročníku


 


Termín zápisu: čtvrtek - 7. duben 2022

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu:

Na adrese https://aplikace.zapisyonline.cz se od 14.2.2022 zaregistrujete k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 a vyberete si volný čas zápisu. Registrovat se a přijít k zápisu musí i děti žádající o odklad k povinné školní docházce.

Na Vámi zadaný e-mail při registraci Vám přijdou veškeré informace. Z odkazu v emailu si vyplňte a vytisknete Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy nebo Žádost o odklad povinné školní docházky (podepsaný musíte dodat do školy před termínem zápisu) - viz níže.
Přihlášku si můžete vyplnit v programu Adobe Acrobat Reader ( https://acrobat.adobe.com/cz/cs/acrobat/pdf-reader.html?promoid=C4SZ2XDR&mv=other ) nebo vytisknout a doplnit ručně.

 

Podepsané přihlášky oprávněnou osobou musí být doručeny  škole ZŠ a MŠ Jevišovice:

 1. Doporučeným dopisem,
 2. Osobně do kanceláře ZŠ a MŠ Jevišovice v čase 8.00 - 12. 00 hodin
 3. Datová schránka školy - cy7iyj6

Poslední den přijetí přihlášek je 6. 4. 2022 do 12.00 hodin. On-line zápis nenahrazuje přihlášení k zápisu. Přihláška musí být škole doručena. 

K zápisu jsou potřebné následující dokumenty:

 • rodný list dítěte (nebo jeho ověřená kopie)
 • občanský průkaz zákonného zástupce (jiný doklad, např. rozhodnutí soudu o opatrovnictví,...)
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

 

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky musíte nejpozději v den zápisu dodat:

 • zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (nebo z SPC)
 • doporučení ošetřujícího nebo odborného lékaře k odkladu (stačí i od dětského lékaře)
 • Žádost o odklad (součástí e-mailu, který Vám dojde po registraci)

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

     V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy pro následný školní rok 2020/2021 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

 • max. počet otevíraných tříd - 1

 V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem nebo opatrovnickým rozhodnutím soudu o přidělení dítěte do péče.

Jakým způsobem přihlásíme dítě do ZŠ?

Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Přihlášky k základnímu vzdělávání, kterou obdrží v e-mailu po zaregistrování na https://aplikace.zapisyonline.cz
V souladě se správním řízení ředitel vydá rozhodnotí o přijetí nebo nepřijetí žáka do první třídy.


Pokud dítě není zralé do školy?

Zákonný zástupce požádá písemně v  školu o odklad (obdrží v e-mailu po registraci). Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Požadované dokumenty musí být k dispozici již v době konání zápisu a rodiče je v tento den dodají. 

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Podáním písemné přihlášky se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po konání zápisu.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu v Brně. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu.

10.2.2022
 

   

 

 

 

Domů     Facebook     Kontakty    Mail
 • image 53
 • image 34
 • image 55
 • image 35
 • image 49
 • image 54

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign