logotyp
Login

Zápis do 1. třídy

 

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Jevišovice.

Na email, který jste uvedli při online registraci přijde přihláška.

Přihlášku si v programu pro PDF soubory (nejlépe Adobe Acrobat Reader)   vytiskněte, vyplňte, podepište a dodejte škole.

Vyplněné a podepsané dokumenty dodejte ZŠ a MŠ Jevišovice do 30.4.2020:

 • osobní datovou schránku  (cy7iyj6) - není potřeba tisknout a podepisovat
 • doporučeným dopisem
 • osobním doručením do ZŠ a MŠ Jevišovice (sborovna) v termínech:

                    22.4. v 9.00 - 12.00 hod.
                    29.4. v 9.00 - 12.00 hod.  

 


Přihlášku k Zápisu do 1. třídy, popř. Žádost o odklad školní docházky Vám byl doručen v potvrzovacím mailu při online zápisu.

Případné dotazy pište na

zs.jevisovice@post.czPokud žádáte o odklad:
Připravte si všechny potřebné dokumenty, které jsou potřeba k žádosti o odklad.
Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (2 dokumenty podmínkou).

Online registrace je spuštěna a potvrzení přijetí bude probíhat od 1. - 229. 4. 2020. Rodiče, kteří předběžně již zaslali naskenované přihlášky do školy musí provést registraci i zde a donést tuto přihlášku.Pokud žádáte o odklad:
Připravte si všechny potřebné dokumenty, které jsou potřeba k žádosti o odklad.
Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (2 dokumenty podmínkou).

Online registrace je spuštěna a potvrzení přijetí bude probíhat od 1. - 28. 4. 2020. Rodiče, kteří předbežně již zaslali naskenované přihlášky do školy musí provést registraci i zde.

Adresa odkazu pro online zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Jevišovice ve školním roce 2020/2021:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skolyjm/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 - viz předcházející informace

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1.9.2017)

Zápis do prvních tříd proběhne do 30.4.2020 (v důsledku aktuální situace v ČR může být posunut) ve škole ZŠ Jevišovice v I. třídě podle časového harmonogramu přihlášených dětí.

K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Žádost o přijetí žáka do 1. třídy je uložena v odkazu Dokumenty (poslat naskenované emailem na adresu zs.jevisovice@skolyjm.cz a originál donést k zápisu).

Dítě se zápisu aktivně nezúčastní. Stejně tak je vyžadována účast alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte, jedině ten totiž může požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy, naleznete  v Desateru pro rodiče (v sekci Dokumenty).

Doklady k zápisu:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
 • Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
 • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena 1 nebo 2 třídy podle počtu zapsaných dětí.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14ti dnů, od zápisu na webu školy (http://www.zsmsjevisovice.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu i s dítětem. V době zápisu se vyplní žádost, popř. donesete již vyplněný formulář, o odklad školní docházky, zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (tyto posudky již musí mít s sebou při zápisu).

Žádost o odklad povinné školní docházky je uložena v odkazu Dokumenty.

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

 Pokud máte zájem o konkrétní čas zápisu napište na email školy jméno a příjmení žáka, jméno a příjmení zákonných zástupců. Jinak bude čas zápisu přidělen.
Pokud bude volno budete zapsáni do tabulky, popř. bude navržen jiný čas.

MŠMT a zápis do 1. třídy
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
 • image 53
 • image 34
 • image 55
 • image 35
 • image 49
 • image 54

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign