logotyp
Login

Projekty

Vybavení škol digitálními technologiemi - č. 173 a 174

 Vybavení škol digitálními technologiemi - č. 173 a 174

Vybavení škol digitálními technologiemi - č. 172

Vybavení škol digitálními technologiemi - č. 172

Digitální učební pomůcky

Digitální učební pomůcky

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků škol -  Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovyInvestice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19

Projekt DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MŠ JEVIŠOVICE

Projekt DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MŠ JEVIŠOVICE

Dětské hřiště MŠ Jevišovice

je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s.
Projekt OP JAK

Projekt OP JAKOperační program Jan Amos Komenský r.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006385
Účelem dotace ve výši 1 603 851 Kč je zvýšení kvality , inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání žáků i učitelů

ŠABLONY III

ŠABLONY  III

ŠABLONY II

ŠABLONY IIRegistrační číslo projektu 
 CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015886Vzájemná kooperace vzdělávání na ZŠ a MŠ Jevišovice

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových
aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.Celkové zdroje: 1 474 627,00 Kč

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2019
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2021
Doba trvání projektu 24 měsíců
IROP 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Jevišovice“


Erasmus+

Erasmus+Naše škola je zapojena do projektu Erasmus+ 2019-1-IT02-KA229-063352_4 s názvem Scuole Anti Bullismo.

Projektový záměr EU Peníze do škol

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

šablony I

šablony I

Vzdělávání pedagogických pracovníků
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006596


Projekt ve výši 532 792 Kč je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do zíkladní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Předpokládané datum zahájení : 1.6.2017
Předpokládané ukončení 31.5.2019

Výzva č. 57   ZŠ Jevišovice

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo : CZ.1.07/1.1.00/57.0018
Název projektu :  Výzva č.57 ZŠ Jevišovice

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Šablona klíčových aktivit na naší škole:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
Rozpočet projektu : 212 481,00 Kč
Doba trvání individuálních projektů ostatních: 4 měsíce.
Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 9. 2015.
Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2015.

Výzva č. 56

Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jevišovice

reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.2482

Číslo výzvy: 56

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Z nabízených podporovaných šablon klíčových aktivit si naše škola vybrala:

1) čtyřikrát šablonu "Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti"

Učitelé vytvoří 8 různých tematických plánů Čtenářských dílen pro 8 ročníků na celý školní rok 2015/2016. Každý z osmi tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deset Čtenářských dílen na 1 školní rok, které proběhnou v hodinách českého jazyka. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci: nákup nejméně 400 kusů knih (i více od jednoho titulu). Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2) dvakrát šablonu "Zahraniční jazykový kurz pro učitele"

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí, který je zaměřen na zlepšení jazykových kompetencí učitelů.

Žádost o podporu byla škole schválena 7. 7. 2015. Rozpočet projektu 354 062 Kč

Nadace ČEZ - schodolez

Nadace ČEZ - schodolez

Základní škola a Mateřská škola Jevišovice získala díky projektu Nadace ČEZ  schodolez. Tento schodolez využijeme pro žáky, kteří  nemohou vystoupit do vyšších pater školní budovy. Schodolez umožní  výuku všem handicapovaným žákům.
Díky novému schodolezu se naše škola stala prakticky bezbariérovou, jelikož je možné použít jej na jakékoliv schodiště budovy. Jsme velice rádi, že i děti upoutané na vozík budou plnohodnotně začleněny do kolektivu i vyučovacích hodin.

Základní škola a Mateřská škola Jevišovice má více budov. Její počítačová třída se nachází druhém patře staré budovy Komenia a byla donedávna pro pohybově znevýhodněné žáky bez cizí pomoci nepřístupná.

Dotace od Nadace ČEZ byla 45000,-Kč.

 

 

Nadace ČEZ schodolez

Nadace ČEZ

Nadace ČEZZ příspěvku Nadace ČEZ škola získala finanční dar 100 000,- Kč na vybudování nového dětského hřiště pro školní družinu.
V době před realizací projektu bylo dětské hřiště (pro školní družinu) nedostatečně vybaveno. Děti měli málo možností pro pohybové aktivity. Ke sportovnímu využití dětí též nově slouží venkovní stůl na stolní tenis. Šplhací soustava a venkovní stůl na stolní tenis lze využít ke zlepšení pohybové koordinace dětí, jejich lepší fyzickou kondici, schopnost orientace v prostoru, zapojování do her a soutěží v rámci školní družiny. 

IROP 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Jevišovice“

IROP 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Jevišovice“Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit podmínky pro kvalitní vzdělávání: rovnýpřístupke vzdělávánía zvýšeníkvality vzdělávánív klíčových kompetencích (přírodnívědya práce s digitálními technologiemi) ve vazběna budoucí uplatněnína trhu práce. Cíle bude dosaženo investicemi do infrastruktury a vybavenípotřebnéhopro rozvoj klíčových kompetencí žákův oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Modernizována bude odborná učebna se zaměřením na přírodní vědy(učebna fyziky a chemie). Posílena bude vnitřní konektivita školy a vybudována bezdrátová síť splňující standard konektivity IROP. Důraz bude kladen na zvyšování zájmu žáků o přírodovědnéobory. Cílem je realizovat projekt v souladu se Strategickým rámcem MAP, kde již je projekt školy obsažen. Cílem je realizovat projekt v souladu s pravidly výzvy IROP, cílem 2.4. IROP a zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let.


RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, příspěvková organizace
Jevišovice 34
Jevišovice 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
  • image 53
  • image 34
  • image 55
  • image 35
  • image 49
  • image 54

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign