logotyp

Zápis do 1. třídy

Výsledky zápisu do 1. třídy ŽŠ 2024/2025

Výsledky zápisu do 1. třídy ŽŠ 2024/2025
Ve školním roce 2024/2025 se otevřou 2 třídy prvního ročníku:

 • 1. A - třídní učitel Mgr. Jindra Sokolová
 • 1. B - třídní učitel Mgr. Ivana Radová

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

 


Termín zápisu:     9. dubna 2024

Čas podle Vaší registrace- nabídne Vám to možnost výběru volných termínů

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu:

Na adrese
 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skolyjm/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41416
bude od 19.2. do 1.4.2024  zpřístupněn rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a zarezervuje si konkrétní volný čas zápisu, který se uskuteční v budově školy.

Registrovat se a přijít k zápisu musí i děti žádající o odklad k povinné školní docházce.

Na Vámi zadaný e-mail (zkontrolujte si funkčnost Vašeho emailu) při registraci Vám přijdou veškeré informace k zápisu včetně odkazu ke stažení přihlášky. Tuto Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy nebo Žádost o odklad povinné školní docházky vytisknete a podepsaný musíte dodat do školy před termínem zápisu.

Přihlášku si můžete vyplnit v programu Adobe Acrobat Reader ( https://acrobat.adobe.com/cz/cs/acrobat/pdf-reader.html?promoid=C4SZ2XDR&mv=other ) nebo vytisknout a doplnit ručně.

 

Podepsané přihlášky oprávněnou osobou musí být doručeny  škole ZŠ a MŠ Jevišovice:

 1. Doporučeným dopisem,
 2. Osobně do kanceláře ZŠ a MŠ Jevišovice v čase 8.00 - 12. 00 hodin
 3. Datová schránka školy - cy7iyj6

On-line zápis končí 1.4.2024 v 14.00 hod.
Poslední den přijetí podepsaných přihlášek je 1.4.2024

On-line je pouze registrace  k zápisu. Přihláška musí být škole doručena. 

 

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

Předpokládaný počet tříd: 1.

 

 Desatero pro rodiče předškolního věku

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:
Logo školy vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní a vytiskne v elektronickém rezervačním systému;
Logo školy občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
Logo školy v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:
Logo školy vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní a vytiskne v elektronickém rezervačním systému;
Logo školy občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
Logo školy doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
Logo školy doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Průběh zápisu do 1. třídy:
Logo školy zákonný zástupce předá  a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
Logo školy zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka nebo pan učitel formou přátelského pohovoru  sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod.  Zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se.
Logo školy po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet;
Logo školy zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů na webových stránkách a vyvěšením na hlavní nástěnce u budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno..
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne ............... připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

 

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem nebo opatrovnickým rozhodnutím soudu o přidělení dítěte do péče.

Jakým způsobem přihlásíme dítě do ZŠ?

Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Přihlášky k základnímu vzdělávání, kterou obdrží v e-mailu po zaregistrování na https://aplikace.zapisyonline.cz
V souladě se správním řízení ředitel vydá rozhodnotí o přijetí nebo nepřijetí žáka do první třídy.


Pokud dítě není zralé do školy?

Zákonný zástupce požádá písemně v  školu o odklad (obdrží v e-mailu po registraci). Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Požadované dokumenty musí být k dispozici již v době konání zápisu a rodiče je v tento den dodají. 

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Podáním písemné přihlášky se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy  nejpozději do 30 dnů po konání zápisu.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu v Brně. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu.

6.2.2024
 

   

 

 

 

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, příspěvková organizace
Jevišovice 34
Jevišovice 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
 • image 53
 • image 34
 • image 55
 • image 35
 • image 49
 • image 54

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign